Amputacje kończyn na przestrzeni wieków

Limb amputation through the ages

Michał Morawiecki1 | Katarzyna Wilemska-Kucharzewska2 | Wiesław Zielonka3 | Robert Kokot1 | Anna Saran1 | Przemysław Bartnik4 | Marek Kucharzewski1

1 Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
2 Wydział Zdrowia Publicznego w Bytomiu, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Śląskiego Uniwersytetu
3 Pogotowie Ratunkowe w Legnicy
4 Oddział Wewnętrzny Powiatowego Centrum Zdrowia SA w Kluczborku

Marek Kucharzewski Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Śląski Uniwersytet Medyczny, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze, Tel.: (32) 272 22 01

Wpłynęło: 15.11.2015

Zaakceptowano: 10.12.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2015020

Leczenie Ran 2015;12(4):197–200

Streszczenie: Amputacja kończyny stanowi poważną decyzję terapeutyczną, a także ostateczną formę leczenia, stosowaną wtedy, gdy inne możliwości są już bezskuteczne. Zabieg ten od zawsze wzbudzał wiele emocji wśród pacjentów. W niniejszej pracy przedstawiono początki zmagań związanych z wykonywaniem amputacji, pokazano oraz zobrazowano progres technik operacyjnych, a także rozwój technik protezowania. Praca stanowi kompendium wiedzy historycznej, która powinna być w posiadaniu nie tylko lekarzy specjalności zabiegowych, lecz także każdego interesującego się historią czytelnika.

Słowa kluczowe: amputacja kończyny, historia amputacji, protezy kończyn

Abstract: Amputation of a limb has always stirred up emotions among patients. This procedure involves a hard therapeutic decision and it is the ultimate form of treatment when other options have already been ineffective. The authors of the paper presented beginnings of the struggle with performance of amputations, portrayed the progress of surgical techniques and the development of prosthetic techniques. The paper contains a compendium of historical knowledge, which should be well-known not only to surgeons but also to everyone interested in history.

Key words: artificial limbs, history of amputation, limb amputation