Antybiotykoterapia w oddziale intensywnej terapii – implikacje farmakokinetyczne i farmakodynamiczne ze szczególnym uwzględnieniem β-laktamów

Antibiotic therapy in intensive care unit – kinetic and pharmacodynamic implications, focus on β-laktams

Justyna Miękina | Michał Borys | Paweł Piwowarczyk | Elżbieta Rypulak | Mirosław Czuczwar

II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Justyna Miękina II Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Staszica 16, 20-081 Lublin, Tel.: (81) 532 27 13, Fax: (81) 534 97 12

Wpłynęło: 08.07.2013

Zaakceptowano: 20.08.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013035

Forum Zakażeń 2013;4(4):229–234

Streszczenie: Stan pacjentów, szczególnie leczonych w oddziałach intensywnej terapii (OIT), może wpływać na farmakokinetyczne właściwości leków. Odpowiednie dawki antybiotyków oddziałują na stężenie środków przeciwbakteryjnych in vivo oraz na skuteczność leczenia. Celem pracy było przedstawienie podstawowych pojęć z dziedziny farmakologii i mikrobiologii oraz ich obecnego wpływu na leczenie pacjentów w stanie krytycznym.

Słowa kluczowe: antybiotyk, MIC, PK/PD, sepsa, Vd

Abstract: Patients’ condition, especially during treatment in ICU may different pharmacokinetic properties of medicines. Appropriate antibiotics’ dosages corresponding to in vivo drugs concentration influence antimicrobial agents activity and the therapy outcome. This paper was presented some fundamental pharmacological and microbiological concepts and their impact on nowadays critical care treatment.

Key words: antibiotic, MIC, PK/PD, sepsis, Vd