Antyseptyki. Różnice i podobieństwa

Antiseptics. Differences and similarities

Elżbieta Szkiler

ORCID: 0000-0002-4066-1212

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska w Elblągu,
ul. Bema 80/3–4, 82-300 Elbląg,
e-mail: elzbieta.szkiler@onet.pl

Wpłynęło: 13.09.2021

Zaakceptowano: 28.09.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2021009

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2021;9(2):39–47

Streszczenie: Prawidłowo stosowane antyseptyki są w stanie zapobiec konieczność wdrożenia antybiotyków w leczeniu ran niegojących się. Szybko rozwijający się biofilm bardzo skutecznie blokuje penetrację rany przez antybiotyki, leczenie okazuje się nieefektywne i powoduje rozwój oporności drobnoustrojów. Prawidłowo dobrane antyseptyki są zupełnie wystarczające w leczeniu każdej rany niegojącej się.

Słowa kluczowe: antyseptyki, oktenidyna, poliheksanid, roztwory ponadtlenkowe

Abstract: Properly used antiseptics can prevent the use of antibiotics to treat non-healing wounds. The rapidly developing biofilm is very effective in blocking the penetration of the wound by antibiotics, the treatment turns out to be ineffective and causes the development of microbial resistance. Properly selected antiseptics are completely sufficient in the treatment of any non-healing wound.

Key words: antiseptics, octenidine, polyhexanide, superoxide solutions