Bakterie beztlenowe – ważny czynnik etiologiczny zakażeń u człowieka

Anaerobic bacteria – important factor of human infections

Katarzyna Jermakow | Grażyna Gościniak

Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Katarzyna Jermakow Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: (71) 784 12 93, Fax: (71) 784 01 17

Wpłynęło: 12.09.2011

Zaakceptowano: 20.09.201

Forum Zakażeń 2011;2(3):99–101

Streszczenie: Ważnym składnikiem flory fizjologicznej człowieka są bakterie beztlenowe. W wyniku naruszenia bariery anatomicznej, na skutek urazów tkanek czy zabiegów chirurgicznych, może dojść do przeniesienia mikroflory i rozwinięcia się ciężkich, ropnych infekcji. Są to zakażenia endogenne, więc miejsce występowania powikłań ropnych koreluje z naturalnym miejscem bytowania beztlenowców. Ścisłe przestrzeganie procedur pobierania i przesyłania materiałów ropnych w kierunku beztlenowców gwarantuje skuteczność izolacji i terapii zakażenia.

Słowa kluczowe: bakterie beztlenowe, zakażenia endogenne

Abstract: An anaerobic bacteria are important component of human physiological flora. Destruction of natural defense mechanism caused by tissue injury or surgery, may lead to development of heavy, purulent, endogenous infection that is consequence of transfer of microflora to sterile body tissue. Similar to other endogenous infections, the etiologic agents of purulent, anaerobic complications show positive correlation with normal composition of microbiota in particular body area. Thus, compliance with procedures of clinical specimen collection and transport to the laboratory of purulent materials is crucial for the survival of the microorganisms. It has significant influence on anaerobic bacteria isolation, diagnosis of infection and suitable therapy.

Key words: anaerobic bacteria, endogenous infections