Bezpieczeństwo stosowania fenoksyetanolu jako jednego ze składników preparatów antyseptycznych wykorzystywanych w profilaktyce zakażeń oraz w leczeniu ran przewlekłych

Safety of using phenoxyethanol as one of the components of antiseptics used in the prevention of infections and treatment of chronic wounds

Piotr Szoka

ORCID: 0000-0002-8147-6750

Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologii i Oddziałem Nauczania w Języku Angielskim, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. A. Mickiewicza 2C, 15-222 Białystok, e-mail: piotr.szoka@umb.edu.pl

Wpłynęło: 05.11.2018

Zaakceptowano: 08.12.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2018020

Leczenie Ran 2018;15(4):187–192

Streszczenie: W ostatnich latach, ze względu na systematycznie rosnącą liczbę szczepów bakterii opornych na antybiotyki, coraz więcej uwagi poświęca się środkom o działaniu antyseptycznym. Fenoksyetanol jest substancją przeciwdrobnoustrojową, wykorzystywaną jako środek konserwujący w preparatach kosmetycznych, stanowi jeden ze składników produktów leczniczych stosowanych w profilaktyce zakażeń oraz w leczeniu ran przewlekłych. Ze względu na potencjalne efekty toksyczne obserwowane w badaniach eksperymentalnych użycie tej substancji bywa kontrowersyjne. Jednakże wyniki badań klinicznych wskazują, że fenoksyetanol jest dobrze tolerowany i rzadko wywołuje poważne działania niepożądane.

Słowa kluczowe: aktywność przeciwbakteryjna, bezpieczeństwo, działania niepożądane, fenoksyetanol, toksyczność

Abstract: In recent years, due to the systematically growing number of bacterial strains resistant to antibiotics, more attention is focused on antiseptic agents. Phenoxyethanol is an antimicrobial substance that is used as a preservative in cosmetic formulations and one of the components of medicinal products used in the prevention of infections and in the treatment of chronic wounds. Due to the potential toxic effects observed in experimental studies, the use of this substance is controversial. However, the results of clinical trials indicate that phenoxyethanol is well tolerated and rarely causes severe side effects.

Key words: antiseptic activity, phenoxyethanol, safety, side effects, toxicity