Biofilm w ortopedii oraz w chirurgii szczękowo-twarzowej – znaczenie zjawiska i modyfikacje biomateriałów ograniczające częstość zakażeń

Biofilm in orthopedics and maxillofacial surgery – importance and biomaterial modifications reducing frequency of infections

Andrzej Reetz1 | Adam Junka2 | Marzenna Bartoszewicz2

1 Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. W. Biegańskiego w Grudziądzu
2 Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Adam Junka Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Borowska 211a, 50-534 Wrocław, Tel.: (71) 784 06 75

Wpłynęło: 29.05.2016

Zaakceptowano: 15.06.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2016014

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(2):61–66

Streszczenie: Infekcje związane z obecnością biofilmu stanowią narastający problem w ortopedii oraz w chirurgii szczękowo-twarzowej. Drobnoustroje w formie biofilmowej cechują się wysoką tolerancją i opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe. Tworzenie biofilmu na implantach kostnych prowadzi do rozprzestrzenienia się infekcji oraz licznych niepowodzeń terapeutycznych. Opracowywanie implantów o zmodyfikowanej powierzchni w celu ograniczenia tworzenia się biofilmu jest jedną z obiecujących strategii mających na celu redukcję częstości zakażeń.

Słowa kluczowe: biofilm, chirurgia szczękowa, ortopedia

Abstract: Biofilm-related infections are increasing problem in orthopedics and maxillofacial surgery. Biofilmic communities display high tolerance and resistance against antimicrobial measures. Biofilm formation on bone implants leads to spread of infection and to therapeutic failure. Modification of implants’ surface aiming to prevent biofilm formation is one of the promising strategies serving reduction of infection frequency.

Key words: biofilm, maxillofacial surgery, orthopedics