Blizna jako problem nie tylko estetyczny

Scarring as not only an aesthetic problem

Agnieszka Książek-Czekaj

ORCID: 0000-0003-4023-8120

Centrum Medyczne i Rehabilitacji KRIOSONIK w Warszawie,
ul. Wysockiego 51, 03-202 Warszawa,
e-mail: agnieszka-ksiazek@o2.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 05.06.2021

Zaakceptowano: 16.06.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2021012

Forum Leczenia Ran 2021;2(2):87–93

Streszczenie: Efektem procesu gojenia ran w ciele człowieka jest powstanie blizny. Niejednokrotnie proces ten przebiega w pełni prawidłowo, dzięki czemu nie ma konieczności dodatkowych działań w jej obszarze. Niestety nie zawsze tak się dzieje. Nieprawidłowo przebudowana blizna może nieść ze sobą wiele negatywnych dla pacjenta problemów fizjologicznych i estetycznych, a także psychologicznych związanych z brakiem akceptacji blizny bądź traumatycznymi wspomnieniami odnoszącymi się do jej powstania.

Słowa kluczowe: blizna, nieprawidłowe gojenie ran, zrosty

Abstract: An effect of the wound healing process in our body is the formation of a scar. Oftentimes, this process takes place completely without error, so there is no need for additional interventions in those cases. Unfortunately, this is not always the case. An improperly healed scar can cause many physiological and aesthetic problems which are unfavorable for the patient, and also psychological problems related to rejection of the scar or traumatic memories related to its formation.

Key words: abnormal wound healing, adhesions, scar