Charakterystyka i zasady postępowania w przypadku infekcji stopy cukrzycowej

Characteristics and procedures of conduct in diabetic foot infections

Anna Korzon-Burakowska1 | Tetyana Sava2

1 Katedra i Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Wydział Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

Anna Korzon-Burakowska Katedra i Klinika Nadciśnienia Tętniczego i Diabetologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Dębinki 7, 80-211 Gdańsk, Tel./Fax: (58) 349 25 03

Wpłynęło: 20.08.2011

Zaakceptowano: 08.09.2011

Forum Zakażeń 2011;2(3):89–92

Streszczenie: Zespół stopy cukrzycowej powikłany zakażeniem owrzodzenia jest częstym problemem w praktyce klinicznej. Cukrzyca na drodze wielu mechanizmów upośledza odpowiedź immunologiczną, co powoduje zwiększoną skłonność do zakażeń w tej grupie pacjentów. Jednak nawet w przebiegu poważnych infekcji mogą nie występować jej klasyczne objawy, co powoduje, że rozpoznanie bywa utrudnione. Dotyczy to również przypadków zapalenia kości, których różnicowanie z artropatią Charcota jest bardzo złożonym problemem. Występowanie neuropatii oraz niedokrwienia zmniejsza miejscową odporność na patogeny, a infekcje mogą być wywołane zarówno przez bakterie Gram-dodatnie, jak i Gram-ujemne, tlenowe oraz beztlenowe. Również organizmy uważane za komensale skórne mogą u chorych na cukrzycę być odpowiedzialne za rozwój zakażenia i uszkodzenie tkanek. Leczenie zwykle rozpoczyna się od stosowania antybiotyków o szerokim spektrum działania, które następnie zawęża się zgodnie z wynikiem antybiogramu. Konieczna jest zawsze ocena ukrwienia kończyny i ewentualna rewaskularyzacja, jak również stwierdzenie bądź wykluczenie występowania innych powikłań cukrzycy.

Słowa kluczowe: infekcja, owrzodzenie, stopa cukrzycowa

Abstract: Diabetic foot infection is commonly encountered in clinical practice usually in a course of foot ulcers. Diabetes by several mechanisms impairs normal immune response hence patients are more prone to infection but only about half of individuals will present with classic signs of infection and inflammation which makes the diagnosis difficult. The diagnosis of osteomielitis can be further complicated by the presence of Charcot osteoarthropathy. The neuropathy and ischemia of the diabetic foot reduces the local resistance to invading bacteria. Infection can be caused by Gram-positive aerobic, Gram-negative aerobic and anaerobic bacteria even bacteria normally regarded as skin commensals may cause severe tissue damage. Usually, therapy is commenced with wide spectrum therapy which is then focused according to the microbiology culture results. It is important to assess the armiejterial supply to the foot and consider revascularization either by angioplasty or bypass if the foot is ischemic as well as consider the presence of other diabetic complications.

Key words: diabetic foot, infection, ulceration