Clostridium difficile – problem kliniczny i epidemiologiczny

Clostridium difficile – clinical and epidemiological problem

Grzegorz Ziółkowski1 | Barbara Ziółkowska1 | Mirosława Malara2 | Beata Ochocka3

1 Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu
2 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 6 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, Górnośląskie Centrum Zdrowia Dziecka im. Jana Pawła II
3 Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Grzegorz Ziółkowski Wyższa Szkoła Medyczna w Sosnowcu, ul. Wojska Polskiego 6, 41-200 Sosnowiec, Tel.: (32) 291 10 19, Fax: (32) 263 40 13 wew. 219

Wpłynęło: 24.07.2013

Zaakceptowano: 28.08.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013040

Forum Zakażeń 2013;4(4):235–240

Streszczenie: Szczep Clostridium difficile (CD) jest częstym źródłem problemów klinicznych i epidemiologicznych w szpitalu. Wywołuje bowiem nie tylko zakażenia jelitowe i biegunki poantybiotykowe, lecz także zakażenia pozajelitowe. Zakażenia szpitalne są zawsze traktowane jako kwestia związana z bezpieczeństwem pacjenta, a ponadto wiążąca się z dużymi kosztami leczenia oraz jakością udzielanych świadczeń zdrowotnych. Ze względu na pojawienie się wirulentnego, hiperepidemicznego szczepu NAP1/ BI/027 o podwyższonym stopniu produkcji toksyn białkowych, częstość zakażeń u pacjentów hospitalizowanych uległa wzrostowi. Pojawiają się również nawroty wymagające szczególnego postępowania terapeutycznego. Dlatego też istotne jest przedstawienie epidemiologii zakażeń, sposobów przetrwania drobnoustroju w środowisku nieożywionym oraz czynników ryzyka sprzyjającym rozprzestrzenianiu się C. difficile w środowisku szpitalnym.

Słowa kluczowe: Clostridium difficile, czynniki ryzyka, epidemiologia zakażeń, postępowanie przeciwepidemiczne

Abstract: Strain of Clostridium difficile (CD) is often clinical and epidemiological problem in the hospital environment. It makes gastrointestinal infection, mostly as C. difficile associated diarrhea but also parenteral infections. Hospital infections are treated as a point of patients safety, cost of the treatment and the quality of health services provided. Due to the fact that occured a new tribe NAP1/BI/027 Clostridium difficile, the frequency of the hospital infections has been increased. Therefore it was considered important to present the epidemiology of infections, how to microorganism survive in the inanimate environment and to show a risk factors which conducive to the spread infections in the hospital environment.

Key words: Clostridium difficile, infection epidemiology, prevent infection, risk factors