Dalbawancyna – nowa opcja terapeutyczna w empirycznym leczeniu zakażonych zbiorników okołoodbytniczych u pacjentów z chorobą Leśniowskiego-Crohna. Opis przypadku

Dalbavancin – a new  therapeutuc method in empirical of an infected perianal abscess in patients with Crohn’s disease. A case report

Anna Woś-Zaniewska | Tomasz Arłukowicz

Katedra Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Anna Woś-Zaniewska  Oddział Gastroenterologiczny,Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie,  ul. Żołnierska 18, 10-561  Olsztyn, e-mail: annawos1982@gmail.com

Wpłynęło: 30.07.2018

Zaakceptowano: 10.09.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018049

Forum Zakażeń 2018;9(5):315–318

Streszczenie:

Gram-dodatnie bakterie są najczęstszą przyczyną zakażeń skóry oraz tkanek miękkich. W pracy przedstawiono przypadek pacjentki z chorobą Leśniowskiego-Crohna i z zakażonym zbiornikiem okołoodbytniczym, u której empirycznie, w sytuacji braku możliwości wykonania drenażu chirurgicznego i pobrania materiału do posiewów bakteriologicznych, włączono dalbawancynę.

Słowa kluczowe: choroba Leśniowskiego-Crohna, dalbawancyna, empiryczne zastosowanie dalbawancyny, zakażony zbiornik okołoodbytniczy

Abstract:

Gram-positive bacteria are the most common cause of skin and tissue infections. This paper reports the case of a patient with Crohn’s disease who has been treated with dalbavancin for an infected perianal abscess. During the treatment process, there was no possibility of surgical drainage or bacteriological testing.

Key words: Crohn’s disease, dalbavancin, empiric treatment of dalbavancin, infected perianal cistern