Diagnostyka wirusologiczna z uwzględnieniem zakażeń HBV, HCV i HIV

Diagnostics of viral infections with special regard to HBV, HCV and HIV

Anna Boroń-Kaczmarska

Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Zakaźnych, Śląski Uniwersytet Medyczny w Bytomiu, al. Legionów 49, 41-902 Bytom, Tel. (32) 281 92 41 wew. 253

Wpłynęło: 25.08.2014

Zaakceptowano: 08.09.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2014047

Forum Zakażeń 2014;5(4):239–246

Streszczenie: Wirus zapalenia wątroby typu B (ang. hepatitis B virus – HBV), wirus zapalenia wątroby typu C (ang. hepatitis C virus – HCV) oraz ludzki wirus nabytego upośledzenia odporności (ang. human immunodeficiency virus – HIV) są ogólnoświatowymi poważnymi problemami w zakresie zdrowia publicznego. Do zakażenia HIV, podobnie jak HBV czy HCV, dochodzi wśród ludzi przez kontakt z krwią i produktami krwiopochodnymi, podczas zanieczyszczonych iniekcji, a także na drodze kontaktów seksualnych. Możliwa jest również transmisja wertykalna. W pracy przedstawiono podstawowe etapy diagnostyki zakażeń wirusowym zapaleniem wątroby typu B (wzw B), wirusowym zapaleniem wątroby typu C (wzw C) i HIV. Oparto się na licznych dokumentach opublikowanych przez instytucje i stowarzyszenia oraz naukowych publikacjach.

Słowa kluczowe: HBV, HCV, HIV, podstawy rozpoznawania zakażenia

Abstract: Hepatitis B virus (HBV), hepatitis C virus (HCV) and human immunodeficiency virus (HIV) are three important public health problems worldwide. HIV shares common route of infection with HBV and HCV through blood and blood products, unsafe injections, sexual activity; vertical infection is also possible. This report provides an overview of basic steps for HBV, HCV and HIV diagnostics. Numerous documents from different institutions and societies as well as other scientific publications were reviewed to arrive at this summary.

Key words: basic elements of diagnosis, HBV, HCV, HIV, infection