Granuflex® Extra Thin w leczeniu blizn – doświadczenia własne

Granuflex® Extra Thin dressing in the treatment of scars – own experience

Anna Chrapusta

Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne Specjalistycznego Szpitala im. L. Rydygiera w Krakowie, Os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, Tel.: (12) 646 84 52, Fax: (12) 646 84 52

Wpłynęło: 26.06.2012

Zaakceptowano: 10.09.2012

Leczenie Ran 2012;9(3):107–112

Streszczenie: Gojenie ran jest ściśle związane z procesem fizjologicznym, którego efektem jest powstawanie blizny. Wielkość blizny zależy od wielu czynników, w tym od powierzchni i głębokości ubytku tkanek. W zależności od wieku, rasy, lokalizacji i typu rany oraz obecności napięcia tkanek, blizna może mieć różnie nasiloną tendencję do przerastania. Problem ten jest szczególnie ważny u oparzonych dzieci, u których wraz ze wzrostem nasilają się przykurcze pooparzeniowe. Różnie nasilone ryzyko przerastania blizn jest motywem prowadzenia intensywnej profilaktyki. Osiągnięcie pożądanego efektu jest trudne, stąd tak wiele stosowanych metod leczenia, jak maści złuszczające, żele sylikonowe, ubrania uciskowe, lasery, krioterapia, steroidy i inne. Od 2004 roku autorzy stosują metodę ucisku i mechanicznego unieruchamiania brzegów rany poprzez nietypowe zastosowanie opatrunku Granuflex® Extra Thin. Do niniejszego opracowania wybrano grupę 50 pacjentów z bliznami okolicy podżuchwowej, szyi, górnej części klatki piersiowej i barku, z powodu ograniczonej możliwości stosowania wydajnego ucisku przy użyciu metod tradycyjnych. Grupa ta obejmuje 32 dzieci i 18 dorosłych z bliznami pooparzeniowymi i pooperacyjnymi. U 45 pacjentów z cyklem 5−6-dniowej aplikacji z jednodniową przerwą uzyskano zadowalający efekt. Średni czas leczenia blizn pooparzeniowych wynosił 18,6 miesiąca, a blizn pooperacyjnych − 14,2 miesiąca. Oprócz efektu terapeutycznego, metoda przynosi korzyści w formie znacznego wydłużenia czasu pomiędzy czynnościami pielęgnacyjnymi, łatwości w pielęgnacji, dobrej tolerancji niezależnie od wieku, obniżenia kosztów leczenia. Leczenie blizn z użyciem opatrunku Granuflex® Extra Thin wydaje się być korzystną alternatywą dla metod tradycyjnych.

Słowa kluczowe: blizna przerostowa | Granuflex® Extra Thin | keloid | kompresjoterapia | leczenie blizn | oparzenie

Abstract: Scar is the physiologic consequence of the healing process. The range of the scar depends on the surface and the depth of the tissue defect. The race, age, location of the scar as well as the type of the wound, appearance of skin tension, have influence on the tendency to the scar hypertrophy. The post-burn contractures by children, due to scar formation and aggravation, according to the children’s development, are still the challenge for a plastic surgeon. Scars required not only treatment but also prevention. Many ways of scar management like ointments, gels, silicone sheet, pressure garments, lasers, cryotherapy, steroids, prove difficulty of treatment. Instead of traditional methods of pressure treatment, since 2004, we use in the majority of patients a taping method, with the use of adhesive dressing Granuflex® Extra Thin. This paper presents an analysis of the treatment of 50 children with submandibular, shoulder and thorax post-burn scars. The effectiveness of conventional pressure garments in this area is limited. Analyzed cohort consists of 32 children and 18 adults with post burn and postoperative scars. The average time for post-burn scars management was 18.6 months, and for postoperative scars 14.2 months. Beneficial mechanism of the mentioned procedure is based on the continuous compression onto the scar, not depending on their localization, together with additional, mechanical stabilization of skin margins in postoperative and posttraumatic scars. Other advantage is easy application, good tolerance, decrease in the general cost of treatment. Continuous scar taping by adhesive dressing Granuflex® Extra Thin, is an optional, efficient, and promising technique for treatment of scars.

Key words: burns | Granuflex® Extra Thin | hypertrophic scar | keloid | pressure-therapy | scar treatment