Helicobacter pylori a choroby układu nerwowego – indukcja chronicznego stanu zapalnego i hiperamonemii

Helicobacter pylori and nervous system disorders – induction of chronic inflammation and hyperammonemia

Paweł Krzyżek

Katedra i Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: 71 784 12 86

Wpłynęło: 24.02.2017

Zaakceptowano: 14.03.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017015

Forum Zakażeń 2017;8(3):227–233

Streszczenie: Helicobacter pylori jest drobnoustrojem posiadającym zdolność do długotrwałej kolonizacji błony śluzowej żołądka. Coraz częściej dostrzega się korelację między infekcją tą bakterią a dolegliwościami pozażołądkowymi, tj.: chorobami układu krążenia, cukrzycą, zaburzeniami funkcjonowania wątroby i dróg żółciowych czy dolegliwościami ze strony układu nerwowego. W niniejszej pracy przedstawiono rolę H. pylori w progresji schorzeń neurodegeneracyjnych, w tym: choroby Alzheimera, Parkinsona oraz syndromu Guillaina-Barrego. Szczególną uwagę zwrócono na zdolność Helicobacter pylori do wydzielania dużych ilości amoniaku oraz możliwość promowania jego wysokich stężeń we krwi (stan hiperamonemii). Dodatkowo zaprezentowano udział tej bakterii w indukowaniu przewlekłych stanów zapalnych (i zależnej od tego procesu neurotoksyczności) oraz zwiększaniu przepuszczalności bariery krew-mozg. Dane zawarte w pracy ukazują kluczową rolę H. pylori w zaostrzeniu zmian patologicznych i rozwoju chorób układu nerwowego.

Słowa kluczowe: amoniak, choroby neurodegeneracyjne, Helicobacter pylori, stany zapalne, układ nerwowy

Abstract: Helicobacter pylori is capable of residing in the gastric mucosa for long periods of time. Numerous studies detected correlation between H. pylori infection and disorders that do not affect the gastrointestinal system, such as cardiovascular disease, diabetes, liver and bile ducts dysfunction and nervous system disorders. This review presents the role of H. pylori in the progression of neurodegenerative disorders, such as Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease and Guillain-Barre syndrome. Special attention was paid to H. pylori’s ability to secrete large amounts of ammonia resulting in the substances’ high blood levels (hyperammonemia). This review also focuses on Helicobacter pylori-induced chronic inflammation and resulting neurotoxicity, as well as increased blood-brain barrier permeability. Presented data demonstrates that H. pylori plays a crucial role in progression of abnormalities and development of nervous system disorders.

Key words: ammonia, Helicobacter pylori, inflammation, nervous system, neurodegenerative disorders