Historia stosowania miodu na przestrzeni wieków

The history of honey application over the centuries

Katarzyna Wilemska-Kucharzewska1 | Ewa Rojczyk2 | Marek Kucharzewski2

1 Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych Wydziału Zdrowia Publicznego w Bytomiu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

2 Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Marek Kucharzewski, Katedra i Zakład Anatomii Opisowej i Topograficznej, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko- -Dentystycznym w Zabrzu, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Jordana 19, 41-808 Zabrze, Tel.: (32) 272 22 01

Wpłynęło: 10.10.2016

Zaakceptowano: 20.11.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2016020

Leczenie Ran 2016;13(4):183–185

Streszczenie: Miód pszczeli od najdawniejszych lat należał do najbardziej cenionych środków spożywczych. Był także stosowany w medycynie, o czym świadczą rysunki na skałach i w grotach, pochodzące z epoki kamiennej. Autorzy w niniejszej pracy przedstawili historię stosowania miodu na przestrzeni wieków.

Słowa kluczowe: historia, miód, rany

Abstract: From the earliest years, bee honey belongs to the most reputable foodstuff. Honey has also been used in medicine as evidenced by drawings on rocks and in caves dated from the Stone Age. In the following paper, the authors present the history of honey application over the centuries.

Key words: history, honey, wounds