IV Kongres Naukowo-Szkoleniowy Polskiego Towarzystwa Leczenia Ran „Twórzmy szanse i możliwości gojenia ran przewlekłych”

4–6 października 2012, Bydgoszcz

Streszczenia zgłoszone do 15 września 2012 roku. Ułożone w porządku alfabetycznym według nazwisk Autorów

 

Leczenie Ran 2012;9(3):113–138