Jeśli to nie odleżyna, to co? Jak odróżnić zapalenie skóry związane z nietrzymaniem moczu i stolca od odleżyn

If this is not a press ure ulcer what is it ? How to distinguish incontinence-associated dermatitis from pressure ulcers

Sylwia Kempa1 | Daria Klich1 | Iwona Zaporowska-Stachowiak2,3 | Maciej Sopata4

1 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. M. Nenckiego w Krotoszynie
2 Szpital Kliniczny Przemienienia Pańskiego, Hospicjum Palium w Poznaniu
3 Katedra i Zakład Farmakologii Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
4 Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Maciej Sopata, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, os. Rusa 55, 61-245 Poznań

Wpłynęło: 18.11.2016

Zaakceptowano: 12.12.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2016023

Leczenie Ran 2016;13(4):157–163

Streszczenie: Zapalenie skóry związane z nietrzymaniem moczu i/lub stolca (IAD) to termin, który został wprowadzony w celu określenia zmian skórnych powstałych na skutek długotrwałej ekspozycji skóry na mocz oraz kał. Tego rodzaju zmiany często występują u hospitalizowanych pacjentów. Jednakże zagadnienie to jest rzadko poruszane w polskich publikacjach medycznych. Bardzo często IAD jest mylone przez lekarzy i pielęgniarki z odleżynami. Dlatego ważne jest, aby umieć ocenić, prawidłowo diagnozować i różnicować zapalenie skóry związane z nietrzymaniem moczu i/lub stolca od odleżyn.

Słowa kluczowe: diagnostyka, IAD, odleżyny, wilgoć, zapalenie skory związane z nietrzymaniem moczu i stolca

Abstract: Incontinence-associated dermatitis (IAD) is a term that was introduced in order to identify skin lesions, caused by prolonged exposure to urine and feces on the skin. Such changes in the skin are common in hospitalized patients. On the other hand, this problem is rarely presented in the Polish medical publications. Very often this type of dermatitis is confused by doctors and nurses with pressure ulcer. That is why it is important to be able to assess, properly diagnose and distinguish IAD from pressure ulcers.

Key words: diagnosis, IAD, incontinence-associated dermatitis, moisture, pressure ulcers