Kolonizacja sieci wodnej szpitali pałeczkami Legionella pneumophila na podstawie analizy danych z badań mikrobiologicznych Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu – część 1

Colonization of hospital water systems with Legionella pneumophila on the basis of data analysis from microbiological tests of Military Preventive Medicine Center in Wrocław – part 1

Jacek Mazurkiewicz | Olga Jakubowska | Jacek Szulc

Zespół Diagnostyki Laboratoryjnej Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej we Wrocławiu

Jacek Mazurkiewicz Zespół Diagnostyki Laboratoryjnej Wojskowego Ośrodka Medycyny Prewencyjnej, ul. Weigla 5, 50-984 Wrocław, Tel.: (71) 766 00 19, Fax: (71) 766 02 11

Wpłynęło: 25.02.2011

Zaakceptowano: 15.03.2011

Forum Zakażeń 2011;2(1):1–6

Streszczenie: W pracy przedstawiono analizę ryzyka zakażenia i kolonizacji sieci wodnej pałeczkami Legionella pneumophila na podstawie badań mikrobiologicznych próbek pochodzących z sześciu szpitali. Ocenę przeprowadzono w odniesieniu do liczby bakterii Legionella (jtk/100 ml) oraz ich zróżnicowania na serogrupy 1 i 2–15. Przedstawiono ogólną charakterystykę bakterii z rodzaju Legionella, aktualne dane epidemiologiczne, akty prawne, metodykę badań oraz miejsca największego ryzyka występowania i namnażania bakterii.

Słowa kluczowe: biofilm, dane epidemiologiczne, legioneloza, mikrobiologiczna ocena ryzyka, PN-EN ISO 11731-2, regulacje prawne

Abstract: The paper revealed the risk analysis of infection and colonization of water systems with Legionella pneumophila. Research was based on microbiological tests of specimens from six hospitals. Estimate was carried out with respect to number of Legionella bacteria (CFU/100 mL) and diversification to serogroups: ranging from first to the fifteenth. There were presented: general characteristic of bacteria from genus Legionella, actual epidemiological data, jural acts, methods of examination and places of greatest risk of occurrence and multiplication of bacteria.

Key words: biofilm, epidemiological data, legal regulation, legionellosis, microbiological risk evaluation, PN-EN ISO 11731-2