Krwiak goleni w przebiegu leczenia warfaryną – opis przypadku

Lower leg hematoma during treatment with warfarin – a case report

Elżbieta Szkiler

⇒ Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska w Elblągu, ul. Bema 80/3-4, 82-300 Elbląg

Wpłynęło: 20.10.2015

Zaakceptowano: 02.12.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2015019

Leczenie ran 2015;12(4):165–169

Streszczenie: W pracy przedstawiono proces pielęgnacji i leczenia rany pourazowej u pacjentki znajdującej się w skomplikowanej sytuacji zdrowotnej. Współistniejące równocześnie liczne schorzenia przewlekłe były czynnikami utrudniającymi proces gojenia. Prawidłowy dobór metody pielęgnacji, stosowanego opatrunku i ochrony skóry pozwoliły na wygojenie rany.

Słowa kluczowe: krwiak, opatrunki aktywne, rana pourazowa

Abstract: In the paper was presented the process of care and treatment of traumatic wounds in a complex health situation of the patient. Coexisting at the same time a number of chronic conditions significantly hinder the process of closing the wound. Proper selection of the treatment method, used to protect the skin and allow the dressing to the wound healing.

Key words: active dressings, hematoma, traumatic wound