Kryptokokowe zapalenie opon mózgowych i mózgu

Cryptococcal meningoencephalitis

Joanna Kozłowska

Klinika Hepatologii i Nabytych Niedoborów Immunologicznych, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Wolska 37, 01-201 Warszawa, Tel.: (22) 335 52 22, Fax: (22) 631 05 35

Wpłynęło: 04.05.2013

Zaakceptowano: 20.05.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013023

Forum Zakażeń 2013;4(2):133–135

Streszczenie: W pracy dokonano charakterystyki choroby kryptokokowej u osób zakażonych wirusem HIV. Najczęstszą manifestacją kliniczną rozsianej choroby kryptokokowej jest zapalenie opon mózgowych i mózgu. Przedstawiono poglądy na temat leczenia tego schorzenia z uwzględnieniem najnowszych randomizowanych badań porównawczych.

Słowa kluczowe: amfoterycyna B, flucytozyna, flukonazol, HIV, infekcja oportunistyczna, kryptokokowe zapalenie opon mózgowych

Abstract: This paper presents the characteristics of cryptococcal disease in patients with HIV infection. The most common manifestation of disseminated cryptococcosis is meningoencephalitis. The paper presents views on the treatment of this disease with particular emphasis on recent randomized comparative studies.

Key words: amphotericin B, cryptococcal meningitis, fluconazole, flucytosine, HIV, opportunistic infection