Kwas hialuronowy w naprawie uszkodzeń tkankowych pochwy, szyjki macicy i sromu – niehormonalna opcja leczenia atrofii urogenitalnej

Hyaluronic acid in tissue damage repair of vagina, uterine cervix and vulva – a non-hormonal option of urogenital atrophy treatment

Jacek Tomaszewski

II Katedra i Klinika Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin, Tel.: (81) 742 37 59, (81) 742 37 60

Wpłynęło: 05.11.2012

Zaakceptowano: 04.12.2012

Forum Zakażeń 2012;3(3):149–158

Streszczenie: Gojenie rany jest złożonym zjawiskiem biologicznym obejmującym kaskadę zdarzeń inicjowanych przez aktywację układu krzepnięcia/fibrynolizy, etap zapalenia, ziarninowania, reepitelializacji oraz remodelingu tkankowego. Kwas hialuronowy i produkty jego degradacji odgrywają kluczową rolę w koordynowaniu zjawisk naprawy tkankowej, m.in. w obrębie struktur narządu płciowego kobiety, modyfikując odpowiedź biologiczną populacji komórek zaangażowanych w proces gojenia rany (proliferacja/migracja/różnicowanie/neoangiogeneza/reepitelializacja) oraz regulując metabolizm/strukturę przestrzenną macierzy pozakomórkowej. Stanowi to racjonalną przesłankę do miejscowego stosowania hialuronianów jako niehormonalnej opcji leczenia dolegliwości na tle atrofii urogenitalnej i/lub w optymalizacji procesu gojenia uszkodzeń tkankowych narządu płciowego kobiety.

Słowa kluczowe: atrofia urogenitalna, gojenie rany, kwas hialuronowy, naprawa uszkodzeń tkankowych

Abstract: Wound healing is a complex biological phenomenon includes many interacting processes initiated by haemostasis, following by inflammation, granulation tissue formation, reepithelization and remodeling. Hyaluronic acid is likely to play a multifaceted role in mediation of these cellular and matrix events. Hyaluronan, as well as its degradation products that are generated in the wounds i.e. female urogenital tract, are capable to activate specific responses in all the cells involved in the healing process; in particular, fibroblast proliferation/migration/differentiation, new vessel formation and reepithelialization, as well as regulating extracellular matrix organization and metabolism. It is a rationale for vaginal use of hyaluronic acid as a non-hormonal option of urogenital atrophy treatment and/or wound healing optymizing in the female genital tract tissues.

Key words: hyaluronic acid, tissues damage repair, urogenital atrophy, wound healing