Leczenie dalbawancyną nawracającego zakażenia rany w miejscu zespolenia złamania wieloodłamowego rzepki prawej, wywołanego przez szczep gronkowca skórnego (MRSE), w przypadku braku skuteczności leczenia wankomycyną. Opis przypadku

Treatment of a recurrent wound infection with dalbavancin at the site of a comminuted fracture of the right patella caused by Staphylococcus epidermidis (MRSE) after ineffective treatment with vancomycin. A case report

Anna Galicka-Brzezina1, 2 | Paweł Ranosz3 | Jerzy Cholewiński3 | Andrzej Madej1, 2

1 Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami Diagnostyki Kardiologicznej i Diabetologii Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżow w Katowicach
2 Katedra Farmakologii Krakowskiej Akademii im. A. Frycza Modrzewskiego
3 Oddział Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z Pododdziałem Ortopedii dla Dzieci Szpitala Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach

Andrzej Madej, Oddział Chorób Wewnętrznych z Pododdziałami Diagnostyki Kardiologicznej i Diabetologii, Szpital Zakonu Bonifratrów pw. Aniołów Stróżów w Katowicach, ul. ks. Leopolda Markiefki 87, 40-211 Katowice

Wpłynęło: 01.06.2017

Zaakceptowano: 13.06.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017034

Forum Zakażeń 2017;8(3):235–237

Streszczenie: Gram-dodatnie bakterie są najczęstszą przyczyną zakażeń skory oraz tkanek miękkich. W niniejszej pracy przedstawiono przypadek skutecznej terapii dalbawancyną nawracającego zakażenia rany w miejscu zespolenia złamania wieloodłamowego rzepki prawej, wywołanego przez metycylinooporny szczep gronkowca skórnego (MRSE), przy braku skuteczności wcześniejszego leczenia wankomycyną.

Słowa kluczowe: dalbawancyna, MRSE, wankomycyna, wieloodłamowe złamanie rzepki

Abstract: Gram-positive pathogens play an important role in the etiology of skin and soft tissue infections. This case report presents the history of a patient that has been treated for a recurrent wound infection caused by methicillin-resistant Staphylococcus epidermidis at the site of a comminuted fracture of the right patella. The patient was treated earlier with vancomycin, which showed no effect. The results of dalbavancin treatment were satisfactory.

Key words: comminuted fracture of the patella, dalbavancin, MRSE, vancomycin