Leczenie powikłań zakrzepicy żył głębokich przy użyciu skojarzonej terapii fizykalnej – opis przypadku

Treating complications of deep vein thrombosis with combination physical therapy – a case report

Jarosław Pasek1, 2 | Grzegorz Cieślar2 | Aleksander Sieroń2

ORCID*: 0000-0001-6181-337X | 0000-0003-2210-8744 | 0000-0002-7903-1488

1 Instytut Wychowania Fizycznego, Turystyki i Fizjoterapii Uniwersytetu im. J. Długosza w Częstochowie
2 Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Jarosław Pasek Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej, Wydział Lekarski z  Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Batorego 15, 41-902 Bytom, Tel./Fax: 32 786 16 30, e-mail: jarus_tomus@tlen.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 10.12.2018

Zaakceptowano: 22.12.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2018022

Leczenie Ran 2018;15(4):199–203

Streszczenie: Zakrzepowe zapalenie żył głębokich (zakrzepica żył głębokich) polega na tworzeniu wewnątrz żył głębokich skrzeplin utrudniających bądź uniemożliwiających prawidłowy przepływ krwi. Najczęściej choroba dotyczy kończyn dolnych, rzadziej miednicy i kończyn górnych. Leczenie powikłań tej choroby w postaci przewlekłych owrzodzeń wymaga interdyscyplinarnego i kompleksowego postępowania, które powinno uwzględniać również wybrane zabiegi fizykalne wspomagające proces terapeutyczny, takie jak Laserobaria-S, wykorzystująca skojarzone terapeutyczne oddziaływanie tlenu hiperbarycznego, wolnozmiennego pola magnetycznego oraz niskoenergetycznego promieniowania emitowanego przez diody półprzewodnikowe LED. W pracy przedstawiono pozytywny efekt terapii u 52-letniego pacjenta z przewlekłą raną kończyny dolnej prawej, stanowiącą powikłanie żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, u którego dołączenie 45 codziennych zabiegów Laserobarii-S do prowadzonego uprzednio przez półtora roku nieskutecznego leczenia przyczyniło się do pełnego wygojenia rany.

Słowa kluczowe: Laserobaria-S, owrzodzenie kończyn dolnych, przewlekłe rany, terapia skojarzona, zabiegi fizykalne, zakrzepica żył kończyn dolnych

Abstract: Deep vein thrombosis is caused by thrombi forming in the deep veins which can partially or completely obstruct normal blood flow. DVT most commonly affects the lower extremities and is less frequent in the pelvis and upper extremities. The treatment of DVT complications in the form of chronic ulcers requires an interdisciplinary and holistic approach, which should include selected physiotherapeutic treatments such as Laserobaria-S, a method which uses hyperbaric oxygen, a slow-changing magnetic field and low-energy radiation emitted by LED semiconductor diodes. This article shows the positive effects of treating a 52-year-old patient with a chronic wound located in the right lower extremity, caused by DVT. Following 1.5 years of ineffective treatment, forty-five treatment sessions were performed with the Laserobaria-S device after which complete healing of the wound was observed.

Key words: chronic wounds, combination therapy, deep vein thrombosis, ulcers of the lower extremities physiotherapy