Miejsce antybiotyków w zakażeniach skóry i tkanek miękkich

Place of antibiotics in infections of skin and soft tissue

Beata Kowalska-Krochmal

Katedra i Zakład Mikrobiologii, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. T. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: (71) 784 13 01, Fax: (71) 784 01 17

Wpłynęło: 04.11.2013

Zaakceptowano: 29.11.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013061

Forum Zakażeń 2013;4(5):291–297

Streszczenie: Staphylococcus aureus i Streptococcus pyogenes należą do najczęstszych czynników etiologicznych zakażeń skóry i tkanek miękkich (ang. skin and soft tissue infections – SSTI). W zmianach przewlekłych pojawiają się też Gram-ujemne pałeczki i bakterie beztlenowe. Stosowanie antybiotyków w wielu niepowikłanych zakażeniach, takich jak liszajec czy zapalenie mieszków włosowych, a także w ograniczonych infekcjach miejscowych, nie jest zalecane. Leczenie zakażeń powikłanych jest trudne. Wybór antybiotyku powinien być poprzedzony analizą czynników ryzyka zakażenia, stanu klinicznego i historii pacjenta, czasu trwania rany oraz prawdopodobnie występujących patogenów. Decyzje terapeutyczne należy weryfikować wynikami badań mikrobiologicznych. Wśród rekomendowanych antybiotyków wymienia się: fluorochinolony, tygecyklinę, glikopeptydy, linezolid i beta-laktamy. Dostępny jest także nowy antybiotyk z grupy cefalosporyn – ceftarolina – który jest aktywny nie tylko wobec wrażliwych Gram-dodatnich ziarniaków, lecz także wobec szczepów MRSA i pałeczek jelitowych.

Słowa kluczowe: antybiotykoterapia, ceftarolina, szczepy MRSA, zakażenia skóry i tkanek miękkich

Abstract: Staphylococcus aureus and Streptococcus pyogenes are the most common etiological agents of the skin and soft tissue infections (SSTI). In the chronic changes also appear Gram-negative rods and anaerobic bacteria. Antibiotics in many uncomplicated infections like impetigo or folliculitis, as well as local infections are not recommended. Treatment of complicated infections is difficult. Antibiotic selection should be preceded by an analysis of risks of infection, the clinical condition of the patient, the duration of the wound, the patient’s history and likely pathogens. Therapeutic decisions should be verified with the results of microbiological tests. Among the recommended antibiotics are mentioned: fluoroquinolones, tigecycline, glycopeptides, linezolid and beta-lactams. There is also a new cephalosporin antibiotic – ceftaroline, which is not only active against susceptible Gram-positive cocci but also against MRSA strains as well as against Enterobacteriaceae.

Key words: antibiotic therapy, ceftaroline, infections of skin and soft tissue, strains of MRSA