Miejsce chirurgii plastycznej w procesie leczenia otyłości

Plastic surgery for obesity management

Ryszard J. Mądry | Jerzy Strużyna | Agnieszka Wasilewska | Katarzyna Żuchowska | Sergey Antonov | Tomasz Korzeniowski

Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej

Ryszard J. Mądry Wschodnie Centrum Leczenia Oparzeń i Chirurgii Rekonstrukcyjnej w Łęcznej, ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna, Tel.: (81) 752 65 38, Fax: (81) 752 65 39

Wpłynęło: 15.02.2016

Zaakceptowano: 30.04.2016

DOI : dx.doi.org/10.15374/ChPiO2016006

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(1):13–17

Streszczenie: Wzrost ilości osób otyłych, towarzyszący rozwojowi cywilizacyjnemu, jest coraz większym problemem społecznym. Wraz ze wzrostem wykonywanych operacji bariatrycznych obserwuje się znaczne zwiększenie zapotrzebowania na zabiegi plastyczne. Kwalifikację do operacji rozpoczyna się w sposób typowy: zbieranie wywiadu, wykonywanie badań lekarskich oraz podstawowych badań laboratoryjnych. Szczególną uwagę należy zwrócić na: ilość utraconej masy ciała, rodzaj przebytych zabiegów, choroby współistniejące i aktualny stan odżywienia. Pacjenci kwalifikowani do postbariatrycznego leczenia chirurgicznego muszą zaakceptować zmianę, jaka dokona się w ich wyglądzie – nadmierne fałdy skórno-tłuszczowe zostaną zastąpione podłużnymi bliznami.

Słowa kluczowe: metody leczenia otyłości, operacje bariatryczne, postbariatryczne operacje plastyczne

Abstract: The increase in obesity due to civilization progress is considered to be a social issue. With the rise in bariatric surgical procedures, there has been a concomitant increase in the demand for plastic surgery. Selection of patients starts typically with the medical history, physical exam, and common laboratory tests. Key information to obtain is the patient’s weight loss, prior bariatric and other surgeries, co-morbidities, and current nutritional status. Post-bariatric plastic surgery patients must accept the change of appearance, the excess skin folds being replaced by lengthy scars.

Key words: bariatric surgeries, obesity management, post-bariatric plastic surgery