Nathan Wetherell Shock (1906–1989). Wybitny uczony, pionier i organizator badań nad starzeniem się organizmu człowieka w Stanach Zjednoczonych i na świecie

Kazimierz Kochman

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego w Jabłonnie, Polska Akademia Nauk, ul. Instytucka 3, 05-110 Jabłonna, Tel.: (22) 765 33 00, Fax: (22) 756 33 02

Wpłynęło: 29.09.2014

Zaakceptowano: 16.11.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2014073

Forum Zakażeń 2015;6(4):205–209