Nawrotowy charakter owrzodzeń żylnych kończyn dolnych. Problem wciąż aktualny

Recurrent nature of venous ulcers in the lower limbs. The problem still exists

Paulina Mościcka1, 2 | Justyna Cwajda-Białasik1, 2 | Maria T. Szewczyk1, 2

1 Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych Katedry Pielęgniarstwa Zabiegowego Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu
2 Poradnia Leczenia Ran Przewlekłych Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Szpitala Uniwersyteckiego nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

Paulina Mościcka Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Collegium Medicum im. L. Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz, Tel.: 52 585 58 03, e-mail: moscicka76@op.pl

Wpłynęło: 05.04.2018

Zaakceptowano: 17.04.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2018009

Leczenie Ran 2018;15(2):71–77

Streszczenie: Owrzodzenia żylne charakteryzują się dużą nawrotowością (26–70%). Zdarza się, że chorzy wielokrotnie doświadczają nawrotu owrzodzenia. Utrzymujące się przez wiele lat nadciśnienie w naczyniach żylnych sprawia, że skóra na kończynie jest osłabiona, staje się podatniejsza na zniszczenie, urazy mechaniczne i postęp choroby. W związku z tym prewencja trzeciorzędowa stanowi podstawę zapobiegania nadciśnieniu żylnemu, które może prowadzić do reakcji zapalnych, zmian troficznych i zniszczenia tkanek. Istotną rolę w profilaktyce wtórnej odgrywa systematycznie stosowana kompresjoterapia, podejmowanie odpowiednich form aktywności fizycznej, regularne wizyty w poradni i ciągła edukacja chorego oraz jego rodziny.

Słowa kluczowe: owrzodzenie żylne, profilaktyka trzeciorzędowa

Abstract: Venous ulcers are characterized by high recurrence (27–70%). Some patients suffer from recurrent ulcers. The hypertension that persists for many years causes the skin to end up weak, susceptible to destruction and mechanical injuries, as well as disease progression. Therefore, tertiary prevention is the basis for preventing venous hypertension that can lead to inflammatory reactions, trophic changes and tissue destruction. Systematically applied compression therapy, certain types of physical activity, regular follow-up appointments and continuous education of a patient and his family play an important role in secondary prevention.

Key words: tertiary prevention, venous ulcers