„Nic poniżej łokcia”. Część 1: Dlaczego tyle kontrowersji?

„Bare below the elbows”. Part 1: Why is it so controversial?

Dorota Rożkiewicz1 | Emilia Szumska2 | Paulina Potocka1

1 Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku
2 Medilab Sp. z o.o. w Białymstoku

Dorota Rożkiewicz Klinika Obserwacyjno-Zakaźna Dzieci, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, Uniwersytecki Dziecięcy Szpital Kliniczny, ul. J. Waszyngtona 17, 15-274 Białystok, Tel.: 85 745 06 85, e-mail: dorota.rozkiewicz@umb.edu.pl

Wpłynęło: 30.07.2018

Zaakceptowano: 10.08.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018034

Forum Zakażeń 2018;9(3):129–134

Streszczenie:

 W 2007 roku w Wielkiej Brytanii została wprowadzona polityka pod hasłem „nic poniżej łokcia” (BBE) w zakresie wymogów w ubiorze personelu medycznego. Celem tych działań była redukcja transmisji zakażeń pacjentów za pośrednictwem pracowników opieki medycznej. Jednakże wprowadzona strategia obejmująca liczne ograniczenia dotyczące odzieży nie została poparta odpowiednimi dowodach naukowymi, mogącymi potwierdzać zasadność tych działań. Brakuje jednoznacznych dowodów potwierdzających tezę, że eliminacja z ubioru biżuterii (zegarki, pierścionki, bransoletki), sztucznych, długich i malowanych paznokci czy długich rękawów mogłaby ograniczyć transmisję bakterii do pacjenta lub zmniejszyć liczbę zakażeń szpitalnych. Dlatego też polityka BBE wzbudziła wiele dyskusji i kontrowersji w środowisku medycznym, zwłaszcza wśród lekarzy. Mimo toczącej się polemiki strategia BBE jest wprowadzana w kolejnych krajach, w tym w Polsce.

Słowa kluczowe: kontrola zakażeń, kontrowersje, polityka ”nic poniżej łokcia”, skażenie rąk, transmisja zakażeń

Abstract:

In 2007, Great Britain introduced a policy called “Bare Below the Elbows” (BBE) which was applied to clothing, so as to minimize the transmission of infections from medical staff to the patient. In the age of Evidence Based Medicine, these restrictions were implemented with no prior evidence. No clear evidence was presented, which would prove that eliminating jewellery (watches, rings, bracelets); artificial, long and manicured nails or long sleeves could minimize bacteria transmission from staff to patients or reduce the number of nosocomial infections. This is why BBE policy raised so much controversy among medical staff, especially doctors. BBE is being implemented in other countries, including Poland.

Key words: bare below the elbows policy, controversy, hand contamination, infection control, infection transmission