Niewydolność gojenia przewlekłego owrzodzenia żylnego goleni w pierwotnej infestacji świerzbem. Opis przypadku

The insufficiency of healing in the case of chronic venous insufficiency of the shin associated with primary scabies infestation. Case report

Bartosz Cybułka

ORCID: 0000-0002-6865-1171

Poradnia Chirurgiczna, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Grodzisku Wielkopolskim, ul. Mossego 3, 62-065 Grodzisk Wielkopolski, Tel.: 61 444 55 23, Fax: 61 444 57 20, e-mail: b.cybulka@wp.pl

Wpłynęło: 05.07.2019

Zaakceptowane: 22.07.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2019031

Forum Zakażeń 2019;10(5):339–346

Streszczenie: Przewlekła niewydolność żylna jest jednym z najczęstszych powodów powstawania niegojącej się rany. Za formowanie się owrzodzenia goleni w około 75% przypadków odpowiadają nieprawidłowości w układzie żylnym. Najczęstszymi powikłaniami infekcyjnymi są współistniejąca kolonizacja oraz zakażenie bakteryjne. Znacznie rzadziej w przewlekłym uszkodzeniu tkankowym, jako miejscu bytowania drobnoustrojów, stwierdza się infestację pasożytniczą. Chronizacja leczenia przedłuża okres dyskomfortu chorego, zwiększa nakłady na opiekę zdrowotną, a także wymusza wykorzystanie dodatkowych procedur diagnostycznych oraz terapeutycznych. W niniejszej pracy przedstawiono opis przypadku długotrwałego, upośledzonego procesu gojenia owrzodzenia goleni wynikającego ze współistniejącego zakażenia świerzbowcem ludzkim (Sarcoptes scabiei). Odpowiednia opieka nad raną, różnokierunkowa diagnostyka oraz ostatecznie ukierunkowane leczenie umożliwiły ograniczenie miejscowej infekcji, zahamowały rozwój powikłań ustrojowych oraz przyczyniły się do postępu gojenia przewlekłej rany zakażonej.

Słowa kluczowe: infestacja pasożytnicza, owrzodzenie żylne goleni, rana przewlekła, świerzb, zakażenie rany

Abstract: Chronic venous insufficiency (CVI) is one of the most common reasons for the formation of a wound that does not heal. In about 75% of cases, ulceration of the shin is caused by disorders of the venous system. The most common infectious complication is the coexisting colonization and bacterial infection. In areas of chronic tissue damage, which are also areas where microbes are present, parasite infestation can be observed less often. The chronic aspect of treatment increases the duration of patient discomfort, healthcare costs and entails the use of additional diagnostic and therapeutic procedures. This paper provides a description of a long-lasting case of a patient with a deficient healing process of shin ulceration resulting from the coexisting infection with Sarcoptes scabiei. Proper care of the wound, multi-directional diagnostics and appropriately directed treatment made it possible to limit the local infection, inhibited the development of systemic complications and contributed to the progression of healing of the chronic, infected wound.

Key words: chronic wound, infected wound, leg ulcer, parasite infestation, scabies, venous insufficiency