Nosicielstwo Staphylococcus aureus w jamie nosowej jako czynnik ryzyka zakażeń szpitalnych

Nasal carriage of Staphylococcus aureus as a risk of nosocomial infections

Małgorzata M. Kozioł1 | Agnieszka Sikora1 | Sylwia Targońska2 | Anna Sikora3

1 Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
2 Klinika Kardiochirurgii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
3 Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Patologii Ciąży Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

Małgorzata M. Kozioł Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej, Uniwersytet Medyczny w Lublinie, ul. Chodźki 1, 20-093 Lublin, Tel./Fax: (81) 742 37 81

Wpłynęło: 14.04.2014

Zaakceptowano: 20.05.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2014020

Forum Zakażeń 2014;5(4):205–209

Streszczenie: Staphylococcus aureus jest zarówno drobnoustrojem komensalnym, jak i bezwzględnym patogenem chorobotwórczym będącym obecnie częstą przyczyną poważnych zakażeń klinicznych o różnej lokalizacji. U ludzi jama nosowo-gardłowa stanowi główną niszę ekologiczną dla bytowania S. aureus, a nosicielstwo gronkowca złocistego jest poważnym problemem zdrowotnym (przede wszystkim u osób hospitalizowanych). Eliminacja nosicielstwa tego patogenu z użyciem mupirocyny u pacjentów i personelu medycznego zmniejsza znacznie ryzyko wystąpienia zakażeń inwazyjnych w szpitalu i jest bardzo ważnym działaniem profilaktycznym.

Słowa kluczowe: mupirocyna, nosicielstwo, Staphylococcus aureus, zakażenia szpitalne

Abstract: Staphylococcus aureus is both a commensal microorganisms and a pathogen. Currently is a common cause of serious clinical infections at various body sites. Nasopharynx is a major ecological niche for the habitat of S. aureus in humans. Nasal carriage of S. aureus is a significant health problem, especially in hospitalized patients. Eradication of S. aureus in patients and medical staff by used mupirocin significantly decreases the risk of invasive infections. It seems to be one of the most important prophylaxis procedure.

KEY WORDS: carriers, mupirocin, nosocomial infections, Staphylococcus aureus