Nowe oblicze znanych związków w postępowaniu miejscowym w ranach przewlekłych

New characteristics of well-known antimicrobials used for local chronic wound treatment

Bożena Mospan1, 2 | Adam Junka3 | Marzenna Bartoszewicz3

1 Oddział Chorób Wewnętrznych i Diabetologii Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze
2 Poradnia Diabetologiczna i Poradnia Stopy Cukrzycowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MSWiA w Zielonej Górze
3 Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

Marzenna Bartoszewicz Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Wydział Farmaceutyczny, Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, ul. Borowska 211a, 50-556 Wrocław, Tel.: 71 784 05 10, e-mail: marzenna.bartoszewicz@umed.wroc.pl

Wpłynęło: 14.04.2018

Zaakceptowano: 24.04.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2018014

Leczenie Ran 2018;15(2):79–83

Streszczenie: Rany przewlekłe są poważnym i narastającym problemem zdrowotnym. Powikłania ran tego typu mogą być efektem obecności w nich drobnoustrojów w formie biofilmowej. Obecnie brak jest powszechnie dostępnych metod diagnostyki biofilmowej, natomiast najwyższą skutecznością w zwalczaniu tej formy bytowania mikroorganizmów cechują się antyseptyki. W niniejszej pracy dokonano przeglądu cech i aktywności substancji antyseptycznych stosowanych w leczeniu ran, takich jak: poliheksanidyna, poliwinylopirolidon jodu, chlorheksydyna i oktenidyna.

Słowa kluczowe: antyseptyki, drobnoustroje, rany przewlekłe

Abstract: Chronic wounds are a serious health issue for a growing number of patients. Complications within chronic wounds may be the result of the presence of microbes’. Nowadays, we still lack commonly accepted methods of wound biofilm management. In this work, such antiseptics as polihexanid, iodine polivinilpirolidon, chlorhexidine and octenidine dihydrochloride were reviewed.

Key words: antiseptics, chronic wounds, microorganisms