Efekty leczenia rany o podłożu zespołu stopy cukrzycowej z wykorzystaniem metody biochirurgicznej oraz opatrunku chłonnego Sorbact® – opis przypadku

The results of a treatment for a diabetic wound patient with the use of biosurgical treatment and Sorbact® absorbent dressing – a case report

Zbigniew Szczepanowski

Oddział Chirurgii Ogólnej Szpitala Powiatowego, ul. Roosevelta 2, 47-200 Kędzierzyn-Koźle, Tel.: (+48) 509 186 656

Wpłynęło: 04.09.2012

Zaakceptowano: 28.12.2012

Leczenie Ran 2012;9(4):157–161

Streszczenie: W pracy przedstawiono przypadek skutecznego leczenia trudno gojącej się rany stopy w przebiegu cukrzycy przy wykorzystaniu larw muchy Lucilia sericata oraz opatrunku chłonnego Sorbact®. Zwrócono uwagę na przyczyny występowania zespołu stopy cukrzycowej oraz wpływ niedokrwienia kończyny dolnej na proces gojenia rany i owrzodzenia stopy cukrzycowej. W pracy oceniono wpływ szybkiego wdrożenia skutecznego leczenia na ustępowanie infekcji w obrębie zakażonej rany.

Słowa kluczowe: Lucilia sericata | terapia larwalna | zespół stopy cukrzycowej

Abstract: In this paper was presented a case study of an effective treatment of an indolent foot wound in course of diabetes with the use of larvae of Lucilia sericata and a Sorbact® absorbent dressing. The thesis draws the attention to the causes underlying the occurrence of a diabetic foot syndrome and the influence of a lower limb ischemia over the healing process of diabetic foot wounds and ulcers. The author of this study evaluates how the implementation of an effective treatment influences the regression of the infections within wounds and ulcers.

Key words: diabetic foot syndrome | Lucilia sericata | maggot therapy