Nowoczesna terapia jednotabletkowa u pacjentów zakażonych HIV

Innovative single-tablet regimen in HIV patients

Błażej Rozpłochowski | Iwona Mozer-Lisewska

Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Błażej Rozpłochowski Katedra i Klinika Chorób Zakaźnych, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, ul. Szwajcarska 3, 61-285 Poznań, Tel.: (61) 873 93 76, Fax: (61) 873 92 90

Wpłynęło: 15.05.2014

Zaakceptowano: 20.08.2014

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2014028

Forum Zakażeń 2014;5(4):247–251

Streszczenie: Celem skutecznego leczenia antyretrowirusowego jest zahamowanie progresji zakażenia HIV (ang. human immunodeficiency virus) przez uzyskanie skuteczności wirusologicznej i immunologicznej. Stosowanie jednotabletkowej terapii antyretrowirusowej (ang. single tablet regimen – STR) pozwala na osiągnięcie dobrych wyników oraz wysokiej adherencji do farmakoterapii. Ten prostszy schemat leczenia jest także preferowany przez pacjentów jako łatwiejszy do zaakceptowania i lepiej tolerowany, co wpływa na poprawę jakości życia chorych.

Słowa kluczowe: HIV, leczenie antyretrowirusowe, terapia jednotabletkowa

Abstract: The aim of antiretroviral therapy is to reduce progression of HIV-infection by accomplishment viral and immune efficacy. Using of single tablet regimen (STR) leads to positive results of therapy and high adherence to therapy. This easier treatment scheme is preferred, easier to accept and better tolerated. This, in turn, has positive implications for patients’ quality of life.

Key words: antiretroviral therapy, HIV, single tablet regimen