Nowoczesne zasady zachowawczego leczenia odleżyn

Modern rules of pressure ulcers conservative treatment

Maciej Sopata | Elżbieta Tomaszewska | Aleksandra Kotlińska-Lemieszek

Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Maciej Sopata, Katedra i Klinika Medycyny Paliatywnej Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Os. Rusa 25A, 61-245 Poznań, Tel.: (61) 873 83 22, Fax: (61) 873 83 03

Wpłynęło: 27.03.2012

Zaakceptowano: 28.06.2012

Leczenie Ran 2012;9(3):93–97

Streszczenie: W pracy przedstawiono nowoczesną koncepcję zachowawczego leczenia odleżyn w środowisku wilgotnym. Zaprezentowano rodzaje i scharakteryzowano nowoczesne opatrunki stosowane w terapii odleżyn oraz „kolorowy” model leczenia przy ich użyciu.

Słowa kluczowe: „kolorowy” model leczenia ran | nowoczesne opatrunki specjalistyczne | odleżyny | wilgotne środowisko rany

Abstract: This paper presents modern concept of conservative treatment of pressure ulcers in moist environment. Dressing types, their characteristics and system of „colour” wound classification with their use are presented.

Key words: „colour” model of wound treatment | modern dressings | moist wound healing | pressure ulcers