Obecne możliwości leczenia ciężkich zakażeń z udziałem antybiotyków

Current treatment options for severe infections with antibiotics

Beata Kowalska-Krochmal

Katedra i Zakład Mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: (71) 784 13 05, Fax: (71) 784 01 17

Wpłynęło: 25.09.2012

Zaakceptowano: 12.10.2012

Forum Zakażeń 2012;3(3):131–137

Streszczenie: Terapia zakażeń staje się coraz trudniejsza. Brak nowych antybiotyków i duża liczba niepowodzeń w leczeniu wymagają większej staranności w doborze leku. Racjonalna terapia powinna być oparta na aktualnej wiedzy zarówno o nowych, jak i o starych antybiotykach, a także drobnoustrojach i samym pacjencie. Dodatkowo wielooporność szczepów bakterii i infekcje mieszane stają się przyczyną powrotu do trudnej skojarzonej terapii antybiotykami.

Słowa kluczowe: antagonizm, antybiotyki, synergizm, terapia skojarzona

Abstract: Treatment of infections is becoming increasingly difficult. No new antibiotics and a large number of failures in the treatment requires more care in the selection of the drug. Rational therapy should be based on the current knowledge of both the old and new as well as antibiotics, as well as microorganisms and patient. Multidrug resistance of bacterial strains and mixed infections are cause to return to the difficult antibiotic combination therapy.

Key words: antagonism, antibiotics, combination therapy, synergism