Ocena przydatności linezolidu, tygecykliny, daptomycyny oraz wankomycyny w leczeniu powikłanych infekcji skóry i tkanek miękkich wywołanych przez bakterie wielooporne

Treatment of complicated skin and soft-tissue infections caused by resistant bacteria: value of linezolid, tigecycline, daptomycin and vancomycin

Christian Eckmann1 | Matthew Dryden2

1 Klinikum Peine, Academic Hospital of Medical University Hannover, Germany
2 Royal Hampshire Hospital, Winchester, United Kingdom

Christian Eckmann Klinikum Peine gGmbH, Academic Hospital of Medical University Hannover, Virchowstrasse 8h, 31226 Peine, Germany, Tel.: +49/(0)5171/931530, Fax: +49/(0)5171/931549

Forum Zakażeń 2011;2(3):103–113

Streszczenie: Drobnoustroje oporne na działanie antybiotyków są coraz częstszym czynnikiem etiologicznym szpitalnych oraz pozaszpitalnych powikłanych infekcji skóry i tkanek miękkich (ang. complicated skin and soft-tissue infection – CSSTI). Olbrzymie obciążenie dla sektora medycznego (nie tylko pod względem terapeutycznym, ale i ekonomicznym) stanowi kolonizacja oraz infekcje wywoływane przez oporne na działanie metycyliny szczepy gronkowca złocistego (ang. Methicillin Resistant Staphylococcus aureus – MRSA). Liczba środków przeciwdrobnoustrojowych skutecznych przeciwko temu wieloopornemu drobnoustrojowi wciąż maleje. Pomocą dla klinicystów mogą być wyniki wiarygodnych (ang. good quality) randomizowanych, kontrolowanych badań klinicznych, które wskazują, że takie antybiotyki jak linezolid, tygecyklina, daptomycyna oraz wankomycyna cechują się odpowiednią skutecznością w leczeniu infekcji cSSTI wywołanych przez MRSA, a ich stosowanie nie prowadzi do wystąpienia groźnych efektów ubocznych. Biorąc pod uwagę ogólny stopień sukcesu klinicznego (liczba wyleczeń pacjentów) oraz stopień eradykacji mikrobiologicznej, żaden z wyżej wymienionych antybiotyków nie wykazuje znaczącej wyższości nad innymi. Wyjątkiem są lepsze parametry osiągane przez linezolid w porównaniu z wankomycyną w leczeniu pacjentów cierpiących na infekcje CSSTI wywołane przez MRSA. Spośród wszystkich antybiotyków nadających się do stosowania w leczeniu infekcji CSSTI wywoływanych przez MRSA, największą ilość badań kontrolowanych została wykonana właśnie dla linezolidu. W przypadku infekcji mieszanych (wywołanych przez kilka rodzajów drobnoustrojów) skuteczną opcję terapeutyczną stanowi tygecyklina. Wyjątkiem są infekcje stopy cukrzycowej. Także daptomycyna nadaje się do stosowania w leczeniu infekcji typu cSSTI wywołanych przez MRSA. Duże zaniepokojenie budzą natomiast pozaszpitalne infekcje skóry i tkanek miękkich, których czynnikiem etiologicznym są bakterie Gram-ujemne oporne na stosowane antybiotyki. W leczeniu tego typu infekcji konieczne jest wprowadzenie nowych opcji terapeutycznych w celu uniknięcia tzw. „ery poantybiotykowej”, czyli sytuacji, w której żaden ze stosowanych antybiotyków nie będzie cechował się pożądaną skutecznością. Do wprowadzenia optymalnego reżimu antybiotykowego wymagane jest indywidualne podejście do stanu klinicznego pacjenta.

Abstract: Antibiotic-resistant organisms causing both hospital and community-acquired complicated skin and soft-tissue infections (cSSTI) are increasingly reported. A substantial medical and economical burden associated with MRSA colonisation or infection has been documented. The number of currently available appropriate antimicrobial agents is limited. Good quality randomised, controlled clinical trial data on antibiotic efficacy and safety is available for cSSTI caused by MRSA. Linezolid, tigecycline, daptomycin and vancomycin showed efficacy and safety in MRSA-caused cSSTI. None of these drugs showed significant superiority in terms of clinical cure and eradication rates.To date, linezolid offers by far the greatest number of patients included in controlled trials with a strong tendency of superiority over vancomycin in terms of eradication and clinical success. Tigecycline is an alternative in polymicrobial infections except by diabetic foot infections. Daptomycin might be a treatment option for cases of cSSTI with MRSA bacteremia. cSSTI caused by resistant Gram-negative bacteria are a matter of great concern. The development of new antibiotics in this area is an urgent priority to avoid the risk of a postantibiotic era with no antimicrobial treatment options. An individual approach for every single patient is mandatory to evaluate the optimal antimicrobial treatment regimen.