Olbrzymi tłuszczak podpowięziowy kończyny górnej – opis przypadku

The giant subfascial lipoma in the upper extremity – the case report

Anna Chrapusta1 | Klaudia Libondi1 | Michał Nessler1 | Michał Lis1 | Roman Wach1 | Marta Lecznar-Piotrowska2 | Maciej Stala1

1 Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie

2 Małopolskie Centrum Rehabilitacji Ręki Szpitala Specjalistycznego im. L. Rydygiera w Krakowie

⇒ Anna Chrapusta, Małopolskie Centrum Oparzeniowo-Plastyczne, Replantacji Kończyn z Ośrodkiem Terapii Hiperbarycznej, Szpital Specjalistyczny im. L. Rydygiera w Krakowie, os. Złotej Jesieni 1, 31-826 Kraków, Tel.: (12) 646 86 63, Fax: (12) 646 84 52

Wpłynęło: 10.11.2016

Zaakceptowano: 14.12.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2016018

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2016;4(3):113–116

Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono rzadki przypadek olbrzymiego tłuszczaka lewego ramienia u 77-letniego mężczyzny, u którego guz rósł ponad 20 lat. Pacjent zgłosił się do lekarza po namowie rodziny, z powodu poważnego pogorszenia jakości życia oraz ograniczenia codziennej aktywności. Mężczyzna był obciążony następującymi schorzeniami: choroba niedokrwienna serca, nadciśnienie tętnicze, migotanie przedsionków, przebyty zawał serca. Waga usuniętego guza wynosiła 7300 g. Leczenie przebiegało bez powikłań.

Słowa kluczowe: guz mezenchymalny, guz olbrzymi, tłuszczak

Abstract: This study presents a rare case of a giant lipoma located in the left arm. A 77-year-old man underwent surgical excision of the tumor, which has been growing for over 20 years. The patient’s family persuaded him to go to the hospital. The tumor dramatically decreased the patient’s quality of life and affected daily activity. The patient had a history of ischemic heart disease, arterial hypertension, and atrial fibrillation. He also suffered from a myocardial infarct episode. The weight of the resected tumor amounted to 7300 g. There were no complications.

Key words: gigantic tumor, lipoma, mesenchymal tumor