„Oldies but goldies” – sieć większa jako opatrunek antybakteryjny. Część I

„Oldies but goldies” – use of greater omentum as a antimicrobial dressing. Part I

Adam Domanasiewicz1 | Beata Mączyńska2

1 Szpitalny Oddział Ratunkowy, Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Ręki i Replantacji Kończyn, Szpital św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy
2 Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej we Wrocławiu

Adam Domanasiewicz Szpitalny Oddział Ratunkowy, Oddział Chirurgii Ogólnej z Pododdziałem Chirurgii Ręki i Replantacji Kończyn, Szpital św. Jadwigi Śląskiej w Trzebnicy, ul. Prusicka 53/55, 55-100 Trzebnica, Tel.: (71) 312 09 20

Wpłynęło: 24.11.2011

Zaakceptowano: 19.12.2011

Forum Zakażeń 2011;2(4):129–132

Streszczenie: Biofilm bakteryjny jest w stanie utworzyć się na różnego rodzaju metalowych i silikonowych implantach stosowanych do rekonstrukcji ubytków w przewlekłych zapaleniach kości oraz różnego rodzaju urazach. Niemożność fizycznego usunięcia tych pokrytych biofilmem łączników powoduje często przewlekłe, oporne na leczenie antybiotykami zakażenia, w których jedynym rozwiązaniem są metody alternatywne. Należy do nich pokrywanie rany różnego typu płatami tkankowymi unaczynionymi, uszypułowanymi i wolnymi. Jednym z najbardziej obiecujących i uniwersalnych materiałów na płat, o nieocenionym potencjale angiogenetycznym i bakteriobójczym, jest sieć większa (omentum majus).

Słowa kluczowe: biofilm, biomateriały, chirurgia rekonstrukcyjna, omentum majus

Abstract: Metal or silicone implants used to recover bone structure and function after fractures or osteomyelitis often serve bacteria as a scaffold for biofilm formation. Inability of physical removing of biofilm covering implants lead to chronic infections, resistant to treatment with antibiotics. The only solution are alternative methods, such as covering wounds with different types of pedicled or vascularised flaps. One of the most promising and universal materials that can be used, is omentum majus, flap displaying strong antimicrobial and angiogenetic potential.

Key words: biofilm, biomaterials, omentum majus, reconstructive surgery