Owrzodzenie malformacji żylno-tętniczej głowy. Opis przypadku

Ulceration of venous arterial malformation of the head. A case report

Elżbieta Szkiler

ORCID: 0000-0002-4066-1212

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Pielęgniarska w Elblągu,
ul. Bema 80/3–4, 82-300 Elbląg,
e-mail: elzbieta.szkiler@onet.pl

Wpłynęło: 27.04.2021

Zaakceptowano: 20.06.2021

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2021007

Forum Leczenia Ran 2021;2(2):103–110

Streszczenie: W niniejszej pracy przedstawiono leczenie miejscowe dużego owrzodzenia malformacji żylno-tętniczej, umiejscowionego nad i za uchem prawym. Czynności pielęgnacyjne były wykonywane przez córkę pacjentki, a samo leczenie odbywało się w ramach e-porad i konsultacji telefonicznych oraz mailowych świadczonych przez specjalistę leczenia ran.

Słowa kluczowe: krwotoki, malformacje żylno-tętnicze, owrzodzenie

Abstract: This paper presents the local treatment of a large ulceration of a venous-arterial malformation located superior and posterior to the right ear. Nursing of the ulcer was carried out by the patient’s daughter as part of medical e-advices and consultations by phone and e-mail.

Key words: haemorrhage, ulceration, venous-arterial malformations