Owrzodzenie Marjolina w przebiegu nieskutecznie leczonej odleżyny okolicy krętarzowej uda prawego – opis przypadku

Marjolin’s ulcer in the course of unsuccessfully treated decubit us of the trochanteric region of the right thigh – a case report

Dariusz Bazaliński1 | Grzegorz Guzik2 | Beata Barańska2

1 Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego

2 Oddział Ortopedii Onkologicznej Szpitala Specjalistycznego Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie

⇒Dariusz Bazaliński, Instytut Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny, Uniwersytet Rzeszowski, ul. Kopisto 2a, 35-310 Rzeszów, Tel.: (17) 872 11 11

Wpłynęło: 10.11.2015

Zaakceptowano: 03.12.2015

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2015013

Leczenie Ran 2015;12(4):155–158

Streszczenie: Owrzodzenie Marjolina to rzadki, agresywny rak skóry, rozwijający się w okolicach pokrytych tkanką bliznowatą lub będących w przewlekłym stanie zapalnym. Najczęstszą lokalizacją zmian jest skóra w obrębie: kończyn dolnych i górnych, tułowia, twarzy i karku. Leczenie polega na szerokim chirurgicznym wycięciu wraz z marginesem zdrowych tkanek z uzupełniającym zastosowaniem chemio- i/lub radioterapii. W pracy przedstawiono przypadek 48-letniego mężczyzny leczonego w oddziale Ortopedii Onkologicznej Podkarpackiego Ośrodka Onkologicznego w Brzozowie z powodu egzofitycznego guza okolicy krętarza prawego naciekającego kość udową, wywodzącego się z blizny po chirurgicznym usunięciu odleżyny tej okolicy. W badaniu histopatologicznym usuniętej kończyny potwierdzono raka płaskonabłonkowego rogowaciejącego. Rozwój nowotworu w tkance bliznowatej odpowiada definicji owrzodzenia Marjolina.

Słowa kluczowe: leczenie, owrzodzenie Marjolina, płat skórno-mieśniowy

Abstract: Marjolin’s ulcer is a rare aggressive cutaneous malignancy that arises in the scar or chronically inflamed tissues. The most common location of the lesions is the skin of lower and upper extremities, upper torso, face and neck. The treatment consists in extensive surgical excision with a margin of healthy tissues and the use of chemotherapy and/or radiotherapy as a complement to surgery. This study presents the case of a 48-year-old man treated by the Department of Orthopedic Oncology in Podkarpacie Oncology Centre for exophytic tumour in the trochanteric region of the right thigh. The tumour arose in the surgical scar after decubitus excision and was infiltrating the thigh bone. The histopathological examination of the amputated extremity confirmed keratinizing squamous cell carcinoma. The growth of the tumour in the scar tissue indicated Marjolin’s ulcer.

Key words: Marjolin’s ulcer, musculocutaneous flap, treatment