Patogeneza zakażenia Helicobacter pylori – znaczenie wybranych czynników wirulencji

The pathogenesis of Helicobacter pylori infection – the significance of selected virulence factors

Jacek Mazurkiewicz | Olga Jakubowska | Jacek Szulc

Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Monika Biernt Katedra i Zakład Mikrobiologii Akademii Medycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Chałubińskiego 4, 50-368 Wrocław, Tel.: (71) 784 12 86, Fax: (71) 784 01 17

Wpłynęło: 21.02.2011

Zaakceptowano: 04.04.2011

Forum Zakażeń 2011;2(1):7–16

Streszczenie: Zakażenie Helicobacter pylori może być czynnikiem inicjującym wiele procesów patologicznych w organizmie człowieka. Są one wynikiem złożonych interakcji pomiędzy drobnoustrojem i gospodarzem oraz prowadzą w konsekwencji do różnych schorzeń, w szczególności do rozwoju choroby wrzodowej żołądka i/lub dwunastnicy i przewlekłego zapalenia żołądka. Na przebieg zakażenia mają wpływ przede wszystkim: zjadliwość bakterii, uwarunkowania genetyczne gospodarza oraz czynniki środowiskowe. Zjadliwość pałeczek H. pylori jest ściśle związana z obecnością określonych czynników wirulencji, z których najważniejsze to: białka błony zewnętrznej, białko CagA, toksyna wakuolizująca VacA, ureaza. W pracy omówiono udział tych czynników w procesie kolonizacji, adaptacji i niszczenia błony śluzowej żołądka człowieka w przebiegu infekcji H. pylori.

Słowa kluczowe: adhezyny, białko CagA, czynniki wirulencji, Helicobacter pylori, toksyna VacA

Abstract: Helicobacter pylori infection is thought to initiate many pathological processes in human organism as a result of complex interactions between the microorganism and the host. These pathological changes may lead in consequence to diverse diseases, especially to peptic or duodenal ulcer disease and chronic gastritis. The course of infection is determined by the virulence of bacterium, as well as host genetic and environmental factors. The increased virulence of H. pylori is strictly associated with the presence of specific virulence factors, namely: outer membrane proteins, CagA protein, VacA vacuolating toxin, urease. The role of these factors in colonization, adaptation and destruction process of human gastric mucosa in course of H. pylori infection is discussed in the study.

Key words: adhesions, CagA protein, Helicobacter pylori, VacA toxin, virulence factors