Rana pourazowa – zagrożenia zdrowotne i problemy pielęgnacyjne osób w podeszłym wieku

Traumatic wounds – threats to health and nursing problems in elderly care

Aleksandra Popow1 | Katarzyna Cierzniakowska1 | Maria T. Szewczyk1 | Zbigniew Banaszkiewicz2 | Elżbieta Kozłowska1

ORCID*: 0000-0003-1569-5653 | 0000-0002-4657-8321 | 0000-0002-0511-0685 | 0000-0003-0513-0392 | 0000-0001-9099-0543

1 Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych Katedry Pielęgniarstwa Zabiegowego Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu
2 Klinika Chirurgii Ogólnej, Kolorektalnej i Onkologicznej Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum w Bydgoszczy,
Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu

Katarzyna Cierzniakowska Zakład Pielęgniarstwa Chirurgicznego i Leczenia Ran Przewlekłych, Katedra Pielęgniarstwa Zabiegowego, Wydział Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum w Bydgoszczy, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu, ul. Łukasiewicza 1, 85-821 Bydgoszcz, Tel.: 52 585 58 21, e-mail: katarzyna.cierzniakowska@cm.umk.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 20.06.2019

Zaakceptowano: 14.07.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/LR2019012

Leczenie Ran 2019;16(2):35–40

Streszczenie: Upadki u osób w podeszłym wieku stanowią istotną przyczynę postawania różnorodnych ran pourazowych – począwszy od niewielkich krwiaków i otarć skóry, aż po groźne dla życia krwotoki do jamy opłucnej, jamy otrzewnej oraz śródczaszkowe. Znacznie bardziej na powikłania upadków narażeni są chorzy przyjmujący doustne antykoagulanty. Wówczas nawet w przypadku niewielkiego urazu konieczna może być hospitalizacja i podejmowanie inwazyjnego leczenia. W pracy zwrócono uwagę na problemy pielęgnacyjne i podejmowane interwencje w opiece nad chorymi z pourazową raną w podeszłym wieku, przyjmującymi przewlekle doustne antykoagulanty.

Słowa kluczowe: antykoagulanty doustne, interwencje pielęgniarskie, pacjent w podeszłym wieku, rana pourazowa

Abstract: Falls in older adults are a significant cause of traumatic lesions. These may include small hematomas and abrasions of the skin, but also life-threatening hemorrhages to the pleural cavity, peritoneal cavity and intracranial space. Patients taking oral anticoagulants are
at high risk of complications following a fall. In these patients, hospitalization and invasive treatment may be required even after minor injuries. This paper presents the issues which arise in nursing care and interventions in elderly patients suffering from traumatic wounds and chronically taking oral anticoagulants.

Key words: elderly patient, nursing interventions, oral anticoagulant, traumatic wound