Postępowanie przeciwbakteryjne (antyseptyka) u pacjentów oparzonych

Antimicrobial treatment (antisepsis) in burn patients

Justyna Paleczny | Adam Junka | Marzenna Bartoszewicz

ORCID*: 0000-0002-8783-7123 | 0000-0002-7559-8903 | 0000-0002-6542-2525

Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Justyna Paleczny Katedra i Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Parazytologii, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, ul. Borowska 211A, 50-556 Wrocław, e-mail: paleczny.justyna@gmail.com

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 29.06.2019

Zaakceptowano: 10.07.2019

DOI: dx.doi.org/10.15374/ChPiO2019019

Chirurgia Plastyczna i Oparzenia 2019;7(3):91–100

Streszczenie: Zakażenia ran oparzeniowych są najczęstszą przyczyną zgonów u pacjentów oparzonych. Czynniki etiologiczne infekcji są zróżnicowane, podobnie jak zmieniające się w czasie środowisko mikrobiologiczne rany oparzeniowej. Stosowane klinicznie antybiotyki wykazują zmniejszającą się skuteczność względem drobnoustrojów wywołujących zakażenia. Obecnie trwają poszukiwania nowych sposobów zwalczania infekcji toczącej się w obrębie rany oparzeniowej. Jednym z rozwiązań jest stosowanie miejscowo działających antyseptyków – leków używanych aktualnie między innymi do odkażania miejsc operowanych i oczyszczania ran. W pracy porównano skuteczność przeciwdrobnoustrojową antyseptyków najczęściej wykorzystywanych w leczeniu ran oparzeniowych, potencjalnych ograniczeń ich użycia oraz działań niepożądanych.

Słowa kluczowe: antyseptyka, chlorheksydyna, dichlorowodorek oktenidyny, oparzenia, poliheksanidyna, powidon jodu

Abstract: A burn wound infection is a leading cause of death among burn patients. The microbiological environment of burn wound changes dynamically whereby the etiological factors are diversified. Antibiotic efficiency in regard of pathogens decreases dramatically. Nowadays, there is an ongoing research for new approaches of bacterial prevention and eradication. One of the solution of aforementioned issue is application of locally administered antiseptics – antimicrobial agents used to surgical site disinfection. In the paper advantages and disadvantages of antiseptics, commonly used to prevent and treat burn wound infection, were compared.

Key words: antisepsis, burn, chlorhexidine, octenidine dihydrochloride, polyhexanide, povidone iodine