Postępowanie w przypadku zakażenia Clostridium difficile – aktualne dane i zalecenia

The management of Clostridium difficile infection – new data and recommendations

Hanna M. Pituch

Katedra i Zakład Mikrobiologii Lekarskiej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, ul. Chałubińskiego 5, 02-004 Warszawa, Tel.: (22) 628 27 39, Fax: (22) 628 27 39

Wpłynęło: 23.10.2012

Zaakceptowano: 20.11.2012

Forum Zakażeń 2012;3(3):113–119

Streszczenie: Częstość zakażeń Clostridium difficile (ang. C. difficile infection – CDI) w ostatnim dziesięcioleciu dramatycznie wzrosła. Istotne zmiany w epidemiologii nastąpiły w wyniku pojawienia się nowych, epidemicznych szczepów C. difficile, w szczególności NAP1/BI/027 o podwyższonej wirulencji. Do zakażeń C. difficile nabywanych w szpitalu dochodzi w wyniku spożycia przetrwalników występujących na powierzchniach nieożywionych i rękach personelu, a także podczas kontaktu z pacjentem objawowym. Ze względu na wzrost zapadalności i liczbę zgonów z powodu CDI konieczne jest znormalizowanie definicji oraz ujednolicenie sposobu zgłaszania przypadków dla celów porównawczych w całym obszarze medycznym. Efektywne zarządzanie w sytuacji zwiększonej zapadalności na CDI wymaga wielodyscyplinarnego wsparcia. Szybka identyfikacja chorych z CDI, wdrożenie właściwego leczenia, w oparciu o aktualne dowody kliniczne oraz stosowanie skutecznych środków do dezynfekcji środowiska ma ogromne znaczenie w ograniczeniu rozprzestrzeniania się C. difficile w warunkach szpitalnych. W niniejszej pracy omówiono najnowsze dane w zakresie epidemiologii, diagnostyki i leczenia CDI oraz zalecenia dotyczące zarządzania w placówce opieki medycznej w sytuacji zagrożenia zakażeniem C. difficile.

Słowa kluczowe: diagnostyka zakażenia Clostridium difficile, kontrola zakażeń, nowe metody terapeutyczne, standardowa terapia, zakażenie Clostridium difficile

Abstract: The incidence and severity of Clostridium difficile infection (CDI) have increased dramatically over the past decade. Increases in CDI incidence have been largely attributed to the emergence more virulent strain described as NAP1/BI/027. C. difficile is acquired in hospital environment through ingestion of spores usually transmitted from other patients through the hands of healthcare personnel or the environment. The increased CDI incidence and severity during recent years have highlighted the need for standardized definitions and surveillance methods to detect outbreaks, and facilitate comparison of CDI rates across healthcare institutions. Effective management of CDI requires a multidisciplinary effort that includes rapid identification of patients with CDI, the implementation of appropriate treatment based on the latest clinical evidence and the application of effective measures to disinfect the environment is very important in reducing the spread of C. difficile hospital. The publication discusses the most recent data on the epidemiology, diagnosis, and treatment of CDI and recommendations for the management of medical care in the facility in an emergency C. difficile.

Key words: C. difficile infection (CDI), diagnosis of CDI, emerging therapies, existing treatment, infection control