Prawo pacjenta do zgody a obowiązek leczenia

Patient’s right to consent and the obligation of treatment

Anna Dalkowska

Katedra Prawa i Postępowania Cywilnego, Szkoła Wyższa Prawa i Dyplomacji, ul. Śląska 35/37, 81-310 Gdynia, Tel.: (58) 661 83 91, Fax: (58) 661 83 93

Wpłynęło: 02.06.2011

Zaakceptowano: 17.06.2011

Forum Zakażeń 2011;2(2):61–65

Streszczenie: Zgoda na badanie oraz na inne zabiegi medyczne stanowi ważny i konieczny element w procesie leczenia. Jest podstawą w przeprowadzeniu prawidłowych i zgodnych z obowiązującym prawem czynności medycznych. Obowiązek uzyskania ważnej i skutecznej zgody spoczywa zawsze na lekarzu, który w postępowaniu przed sądem musi tę okoliczność udowodnić.

Słowa kluczowe: obowiązek lekarza, odpowiedzialność, zgoda na leczenie

Abstract: Consent to treatment is an important and necessary element in health care. It provides its compatibility with the law. The doctor has the obligation to obtain the patient’s agreement and is criminally and civilly responsible for not having it.

Key words: consent to treatment, doctor’s duty, responsibility