Prewencja zakażeń szpitalnych przez pryzmat współpracy bloku operacyjnego i centralnej sterylizatorni

Cooperation between the operating unit and central sterilization department influences prevention of hospital infections

Dorota Kudzia-Karwowska

Centralna Sterylizatornia, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego, Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, ul. Francuska 20-24, 40-027 Katowice, Tel.: 32 259 14 91

Wpłynęło: 03.04.2017

Zaakceptowano: 18.04.2017

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2017022

Forum Zakażeń 2017;8(2):117–121

Streszczenie: Jednostki medyczne, które łączy wspólny mianownik – jakim jest instrumentarium chirurgiczne – muszą ze sobą współpracować. Dobra komunikacja jest bardzo ważna w kontekście opieki nad pacjentem. Stanowi gwarant najwyższego poziomu bezpieczeństwa dla chorych, u których wykonywane są zabiegi z przerwaniem ciągłości tkanek. W komunikacji mogą występować punkty krytyczne, które w sposób negatywny wpływają na współpracę pomiędzy blokiem operacyjnym a sterylizatornią. Obydwie te jednostki muszą dążyć do minimalizowania punktów krytycznych i tym samym zagwarantowania pacjentowi jak najlepszej opieki medycznej.

Słowa kluczowe: bariera sterylna, dezynfekcja, dokumentacja medyczna, pakiet narzędziowy, procedura, sterylizacja, wskaźnik biologiczny, wskaźnik chemiczny, zakażenie szpitalne

Abstract: Hospital units that manage surgical instruments must cooperate strongly with each other. Good communication and mutual understanding are important in patient care. This guarantees the highest level of safety for patients with disrupted tissues. The process of communication in each community has its specific critical points, which can negatively affect the interaction between the operating unit and the central sterile department. Both parties continue effortlessly to minimize miscommunication and thus ensure good patient care.

Key words: biological indicator, chemical indicator, disinfection, hospital infection, medical documentation, procedure, sterile barrier, sterilization, toolkit