Probiotyki – warunki podawania i powikłania

Probiotics – indications and complications

Piotr Kochan

Katedra Mikrobiologii, Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum, ul. Czysta 18, 31-121 Kraków, Tel.: 12 633 25 67, e-mail: pkochan@cm-uj.krakow.pl

Wpłynęło: 14.04.2018

Zaakceptowano: 20.04.2018

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2018014

Forum Zakażeń 2018;9(2):85–89

Streszczenie:

W niniejszym opracowaniu Autor postarał się zawrzeć najnowszą definicję probiotyków oraz postępy poczynione w dziedzinie badań nad tymi korzystnie działającymi drobnoustrojami w ostatnich latach. W pracy określono przede wszystkim zastosowanie tych szczepów w celach zdrowotnych u ludzi, z pominięciem licznych zastosowań w przemyśle żywieniowym i hodowlanym czy też w weterynarii. Podsumowano zastosowanie probiotyków w medycynie oraz opisane w literaturze działania niepożądane, kładąc nacisk na bezpieczeństwo stosowania tych żywych szczepów u ludzi.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, działania niepożądane, drobnoustroje korzystnie działające, powikłania, probiotyki

Abstract:

In this elaboration the author made efforts to include the latest definition of probiotics and recent advances made in the area of beneficial microbes. This manuscript concentrates mainly on the application of these strains in human healthcare and excludes the many uses in food and animal production or veterinary medicine. A summary of probiotic administration in medicine has been drawn up together with adverse events described in the literature, with emphasis put on the safety of these living strains in humans.

Key words: adverse reactions, beneficial microbes, complications, probiotics, safety