Profilaktyka i leczenie inwazyjnych zakażeń grzybiczych u chorych na nowotwory. Omówienie aktualnych wytycznych według NCCN

Prophylaxis and treatment of invasive fungal infections in oncological patients. Review of current NCCN guidelines

Piotr Kacprzyk1 | Beata Sulik-Tyszka2 | Grzegorz Władysław Basak1

1 Klinika Hematologii, Onkologii i Chorób Wewnętrznych Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego
2 Zakład Mikrobiologii Samodzielnego Publicznego Centralnego Szpitala Klinicznego w Warszawie

Grzegorz Władysław Basak Katedra i Klinika Chorób Wewnętrznych, Hematologii i Onkologii, Warszawski Uniwersytet Medyczny, ul. Banacha 1a, 02-097 Warszawa, Tel.: (22) 599 28 18, Fax: (22) 599 14 18

Wpłynęło: 02.08.2016

Zaakceptowano: 16.08.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016042

Forum Zakażeń 2016;7(4):265–274

Streszczenie: Inwazyjne zakażenia grzybicze (IZG) stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia chorych na nowotwory, a zwłaszcza choroby rozrostowe układu krwiotwórczego i chłonnego. W niniejszej pracy przedstawiono najnowsze wytyczne dotyczące profilaktyki i leczenia IZG w oparciu o aktualne zalecenia Narodowej Kompleksowej Sieci Nowotworowej (NCCN) Stanów Zjednoczonych (wersja 2.2016) w ramach wytycznych „Zapobieganie i leczenie zakażeń związanych z nowotworami”. Jednocześnie Autorzy zastrzegają, że każdy przypadek powinien być traktowany indywidualnie, na podstawie uważnej obserwacji pacjenta w kontekście zrozumienia czynników ryzyka oraz lokalnej epidemiologii, w tym analizy profilu lekowrażliwości szczepów w badanym ośrodku.

Słowa kluczowe: inwazyjne zakażenia grzybicze, leczenie przeciwgrzybicze, NCCN, profilaktyka przeciwgrzybicza

Abstract: Invasive fungal infections (IFI) are considered to be serious and live-threatening conditions for patients with cancer, especially for those with hematooncological malignancies. In this article, it was presented the most recent guidelines for diagnosing and treatment of invasive fungal infections according to National Comprehensive Cancer Network (ver. 2.2016). Authors underline the necessity of individualization of attitude towards every patient. Every singular therapy and diagnostic process ought to be revised on the basis of meticulous observation of patient, local epidemiology of pathogens and drug resistance panel.

Key words: antifungal prophylaxis, antifungal therapy, invasive fungal infections, NCCN