Prokalcytonina jako marker rozpoznawania i monitorowania sepsy

Procalcitonin as a marker for the diagnosis and monitoring of sepsis

Violetta Dymicka-Piekarska

Zakład Laboratoryjnej Diagnostyki Klinicznej, Uniwersytet Medyczny w Białymstoku, ul. Waszyngtona 15A, 15-276 Białystok

Wpłynęło: 01.08.2016

Zaakceptowano: 16.08.2016

DOI: dx.doi.org/10.15374/FZ2016040

Forum Zakażeń 2016;7(4):261–263

Streszczenie: W niniejszej pracy omówiono kliniczne i diagnostyczne znaczenie prokalcytoniny (PCT) jako wskaźnika uogólnionej odpowiedzi zapalnej o etiologii bakteryjnej oraz jej przydatność do oceny skuteczności leczenia (antybiotykoterapii).

Słowa kluczowe: antybiotykoterapia, biomarker, prokalcytonina, sepsa

Abstract: The article discusses the importance of clinical and diagnostic procalcitonin (PCT) as an indicator of systemic inflammatory response of bacterial and its utility for assessing the effectiveness of antibiotic therapy.

Key words: antibiotic therapy, biomarker, procalcitonin, sepsis