Rany pourazowe w przebiegu wynaczynienia podpaznokciowego u pacjentów podologicznych. Opis przypadków

Traumatic wounds in the course of subungual extravasation in podiatry patients. Case reports

Magdalena Wolska-Jachimowska

ORCID: 0000-0002-8798-1395

Podobrand Podologia Białystok, ul. Jurowiecka 42/1, 15-101 Białystok, e-mail: biuro@podobrand.pl

*według kolejności na liście Autorów

Wpłynęło: 20.11.2020

Zaakceptowano: 05.12.2020

DOI: dx.doi.org/10.15374/FLR2020027

Forum Leczenia Ran 2020;1(4):171–174

Streszczenie: Krwiaki podpaznokciowe stanowią dużą grupę urazów mechanicznych umiejscowionych na dłoniach lub stopach. Występują najczęściej u młodych, aktywnych zawodowo i sportowo pacjentów. Niektóre z urazów są na tyle rozległe, że wymagają częściowej lub pełnej awulsji płytki paznokciowej oraz dalszego postępowania zgodnie ze schematem TIME stosowanym w leczeniu ran, a w dalszej kolejności odpowiednio dobranej terapii podologicznej.

Słowa kluczowe: colostrum bovinum, hydrożel, krwiak, krwotok podpaznokciowy, uraz, wynaczynienie

Abstract: Nail hematomas are a large group of mechanical injuries located on hands or feet most often in young, professionally and physically active patients. Some of the injuries are vast enough that they require partial or full nail avulsion and further proceedings in accordance with the TIME scheme used in the treatment of wounds, and then in a properly selected podiatry therapy.

Key words: colostrum bovinum, extravasation, haematoma, hydrogel, injury, subungual hemorrhage