Reakcja między oktenidyną a chlorheksydyną – oparzenie skóry? Opis przypadku

Reaction between octenidine and chlorhexidine – skin burn? Case report

Urszula Zielińska-Borkowska | Anna Zdun

Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie

Urszula Zielińska-Borkowska Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, ul. Czerniakowska 231, 00-416 Warszawa, Tel.: (22) 584 11 57, Fax: (22) 584 13 31

Wpłynęło: 27.06.2013

Zaakceptowano: 17.07.2013

DOI: dx.doi.org/10.15374/fz2013037

Forum Zakażeń 2013;4(4):267–270

Streszczenie: W pracy przedstawiono przypadek interakcji między dwoma środkami antyseptycznymi – chlorheksydyną i oktenidyną – zastosowanymi podczas procedury zakładania wkłucia dializacyjnego. Do dezynfekcji skóry zastosowano roztwór oktenidyny. Założone wkłucie dializacyjne zostało zabezpieczone opatrunkiem poliuretanowym z chlorheksydyną. W drugiej dobie pod opatrunkiem wokół miejsca wkłucia zauważono zmianę, która w kolejnej dobie przybrała charakter powierzchownego oparzenia. Przestrzeganie procedur dezynfekcyjnych może ograniczyć występowanie interakcji między środkami antyseptycznymi.

Słowa kluczowe: antyseptyki, chlorheksydyna, oktenidyna, zakażenie

Abstract: In this paper was presented a case of interaction between chlorhexidine and octenidine applied during the procedure of central vein cathetherization for the dialysis. Octenidine was used for skin disinfection. The placement of the venous catheter dialysis was covered with polyurethane dressing containing chlorhexidine. On the second day, a change on a skin around the site of cathether placement was noticed. On the next day, the character of the lesion changed and looked like a superficial burn. The incidence of interaction between antiseptic agents may reduce compliance with the disinfection procedures.

Key words: antiseptics, chlorhexidine, infection, octenidine